מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

סוועאד חמירה | תוצרי מפגש

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

ב ביישוב 1.7.19

במועדון הנוער

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת : הישוב • התיישבות בדואית אשר הוכרה כישוב ב רשמי

1996 .

, מקומי ללא אגודות פעילות

הנישוב ועד י"ע מנוהל

. ביישוב • רוב המשפחות ביישוב נסמכות על מפרנס יחיד . מיעוט נשים עובדות . ביישוב • הישוב על כולו קרקעות . פרטיות קיימים קשיים רבים במימוש תכנון ובעיות בחלוקת הקרקע למחוסרי . דיור • מחסור חמור במבנים ובשטחים לצרכים ציבוריים . ביישוב • מעוניינים בבניה על קרקעות מדינה עבור חיילים משוחררים . • יזם מקומי מעוניין להקים מרכז טיפולי סיעודי בישוב אשר יופנה בעיקר למגזר הערבי וייתן שירותים ברמה גבוהה . כיום מקדם מתן חלופת אשפוז פסיכיאטרי בביתו . הפרטי

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

10

Made with FlippingBook HTML5