מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

קיבוץ מרחביה | תוצרי מפגש

ב הקיבוץ

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

10.7.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. גדולה הישוב מנוהל . היישוב הקיבוץ מנוהל

• קיבוץ מתחדש עם הרחבה קהילתית

תושבי

מקומי כל את הכולל

ועד י"ע ועד י"ע

והמוסדות הקיבוציים .

ח" אגש

במעורבות נמוכה מאוד , הקהילות הקיבוץ מעוניין לקדם

• ההרחבה שווקה ונבנתה יזם י"ע

בין

נתק קיים

. הקיבוץ של

אך , מאוחדת

פעילות קהילתית אשר תסייע ביצירת קהילה

האם קיימת לכך נכונות מצד תושבי ההרחבה

ברור לא

ומצד חברי . הקיבוץ • בקיבוץ חברים מבוגרים רבים ועל חוב קיים כן

אקטוארי

על שונים

. משמעותי הקיבוץ חייב להמשיך לפתח עסקים

מנת לעמוד בהתחייבויות הפנסיה עבור . חבריו • עם השינויים בקיבוץ והמעבר לרכב פרטי אפשרו לחברים לחנות בסמוך . לביתם כיום מתכננים שכונות נוספות לחברים עם כבישים וחניות ליד . הבית • ילדי ההרחבה נוסעים באוטובוס מההרחבה לבית הספר , בקיבוץ בשל המרחק והסכנה בחציית . הכביש • בפגישה לא נכחו תושבים מההרחבה הקהילתית .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

28

Made with FlippingBook HTML5