מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מושב כפר ברוך | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

13.6.19 במזכירות היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

וועד הישוב בעלי את הכולל ח" אגש . במושב • בישוב הרחבה קהילתית אשר נבנתה לאורך השנים במספר מנות . קטנות השילוב הקהילתי תושבי של ההרחבה הינו ותרם חיובי רבות לקהילת . המושב • במושב 30 נחלות אינן אשר . מאויישות קיימת הסכמה בין חברי האגודה לגבי איוש . הנחלות • מעוניינים לשמור צביון על ולא חקלאי לאפשר פיתוח אשר יפגע בחקלאות . המקומית • תחנת הרכבת החדשה סמוכה מאוד למושב דרוש עדין אך רכב מנת על פרטי להגיע . אליה מעוניינים לקדם נגישות באופניים ותח צ" מהמושב אל . התחנה • מעוניינים לקדם פיתוח אזור תעסוקה חקלאית בכניסה למושב מנת על לאפשר יציאה מספר של מתחמי חקלאות גדולים אשר נמצאים היום בתוך נחלות מוסך ( פרטיות טרקטורים ציפורי "של " דודי את וכדומה ). הנחלות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

18

Made with FlippingBook HTML5