מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

אחוזת ברק | תוצרי מפגש

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם היישוב במשרדי המזכירות ביום

8.7.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

קיימת

מקומי לא. בלבד

• הישוב ועד י"ע מנוהל

אגודה . קהילתית • התושבים הקימו אגודות שונות לצורך קידום מיזמים שונים ( ביישוב גני , בריכה ילדים , מבני ציבור וכדומה ). • נוהגים לקיים אירועים קהילתיים משותפי בחגים ולציון אירועים שונים במרכז . היישוב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

2

Made with FlippingBook HTML5