מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מושב נהלל | תצלום אויר עדכני

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

4.7.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. במושב

הנחלות

וועד הישוב בעלי כל את המאגד ח" אגש

, המושב בעבר

בתי מגורים במרכז

• בבעלות מספר ח" האגש

, גננת

המבנים שימשו לצורך מגורי עובדי , מורה ( האגודה

רובם מאוכלסים בתושבים מבוגרים

רופא וכדומה כיום )

אשר מאוד . במושב • המושב עומד בפני גידול אוכלוסייה משמעותי עם מאוד אכלוס רדיאל המשקים . החדשים לתחושתם תהיה מצוקה משמעותית ציבור מבני של . במושב • רוב המשקים החדשים יאוכלסו בבני , המקום אינם חוששים משילוב חברתי בעייתי אך הגידול המהיר יכול לדעתם ליצור שינוי משמעותי באופי . המקום בעבר שימשו בתפקידים שונים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

22

Made with FlippingBook HTML5