מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

| מוקדי עניין מרכזיים

אלונים

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

מרכז אלון לחינוך מיוחד

חדר האוכל : מקור מיכאל יעקובסון מתוך הבלוג " חלון אחורי "

http://www.aloncentre.co.il/

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

25

Made with FlippingBook HTML5