מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

אלון הגליל | תוצרי מפגש

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם במשרדי המזכירות ביום 20.5.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. עובדים ישוב הינו היום

• הישוב הוקם כמושב

קהילתי . מקומי בעלי הנחלות ביישוב מאוגדים באגודה שיתופית . חקלאית • הישוב מתנהל כישוב קהילתי אשר קיימת בו חקלאים של קהילה בעלי נחלות . • קיימים מתחים מסוימים בין החקלאים ועד לבין האגודה הקהילתית לגבי תכנון שכונה עתידית . ביישוב • היישוב דגש מתן תוך תוכנן משמעותי מאוד להשתלבות ביער האלונים . הסובב חשוב מאוד לתושבים להמשיך את התכנון העתידי באופן . דומה י"ע המנוהל אגודה קהילתית וועד

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

3

Made with FlippingBook HTML5