מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

אגף כלכלי

תעשיה, תעסוקה ופיתוח כלכלי

אלון תבור נמשכות העבודות לתחזוקת פארק התעשייה, כמו גם להרחבתו בהתאם לתוכניות. במסגרת שיפור הנראות של הפארק, הוקם גן פסלים שני (עבודות יד של אמני פיסול מהעמק) ומבוצעות עבודות תחזוקה וגינון, לרווחתם של עובדי הפארק והאזור. 2000 שגיא הושלמו עבודות פיתוח התשתיות. כל השטחים לתעשייה שווקו למפעלים וניתן לראות בשטח תנופת בניה של מפעלים חדשים. בימים אלו, המועצה מתחילה בעבודות פיתוח של מתחם נוסף, בחלקו הצפוני של אזור התעשייה וזאת, על מנת להשלים את מיצוי שטח הפארק הקיים. העבודות מבוצעות בהתאם להסכם פיתוח עם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל). בנוסף, מקודמת תוכנית, בשיתוף רמ"י, להרחבת פארק התעשייה באלף דונמים נוספים. המטרה היא למצות את הפוטנציאל ולהביא לחיזוק מקורות הפרנסה והכלכלה בעמק. אנו תקווה כי בשנה הקרובה התוכנית תאושר, יתחיל תכנון מפורט ובהמשך גם עבודות הפיתוח. פיתוח מתחמי תעסוקה חדשים מתקיים דו-שיח עניני עם רשויות התכנון, במטרה להוסיף מתחמי תעסוקה בעמק. הנושא נבחן ומקודם גם במסגרת התוכנית הכוללנית ומיועד להתבסס על שיתופי פעולה בין המועצה ושכניה והכל - במטרה להביא לפיתוח בר-קיימא בעמק, על מנת לבסס מקורות פרנסה ותעסוקה, שיחזקו את האזור כולו. אנרגיה סולארית השלב הראשון להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור, הושלם בהצלחה. המהלך הנוכחי מיועד לפתח קירוי סולארי על חניות, כמו גם להנגיש ולעודד תושבים להתקין מערכות פרטיות אצלם על הגג. החברה הכלכלית עמק יזרעאל מקדמת את הנושא, בוצע הליך מכרז, נבחר קבלן והחל

תהליך להקמת גגות ומערכות סולאריות על מגרשי המועצה וביישובים שביקשו להצטרף. כלי רכב חשמליים המועצה הקימה מערך עמדות טעינה (במימון משרד האנרגיה) וקירוי סולארי מעל חניונים ובכך, מהווה דוגמה לתושבים ומעודדת מעבר לתחבורה ירוקה. כלי הרכב החשמליים הראשונים כבר נוסעים ברחבי העמק והחיסכון העצום בדלק מתורגם לחיסכון בשקלים

31

Made with FlippingBook - Online catalogs