תרבות בעמק - ספטמבר - אוקטובר - 2017

א ו לם המ ו פע י ם מ ז רע

₪ 240 : מופעים 3 מחיר המנוי הכולל ǛǗǢǠ ǞǗǙǠ

צילום: אקסף

״ונצואלה" בכורה מאת אוהד נהרין להקת מחול בת-שבע

20:30 ,11.1.2018 , חמישי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online