קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

> 122 ' קורס מס חלוק לבן וטלאי צהוב, רפואה, נאציזם ושואה 21- והרלוונטיות למאה ה ד"ר מרים עופר מרצה:

חדש

כיצד הפכו אלפי רופאים בתקופה הנאצית לשותפים מלאים ברצח והשמדה? כיצד ומדוע בגדו במקצוע הרפואי הנאצל עד שהפכו לרוצחים בחלוק לבן? כיצד הקימו הרופאים וההנהגה היהודית מערכי רפואה בתנאים בלתי אפשריים בגטאות? האם ומה ניתן ללמוד מכך לימינו? בקורס זה נתחקה אחר התפתחות השואה מזווית ייחודית של חקר חיי היומיום, הבוחנת את פעולתם המרכזית של הרופאים ומערכות הבריאות בתקופת הנאציזם והשואה, הן בקרב ה"רוצחים" והן בקרב ה"קורבנות", בהקשר ההיסטורי ובהיבטים של שיח אקטואלי. הקורס יכלול לימוד סוגיות יסוד בנושא ויציע היבטים שונים לבחינת הנושא והשלכותיו לתקופתנו. בקורס יעשה שימוש במגוון תיעוד ארכיוני מתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה, תצלומים וסרטים מן התקופה ולאחריה, ביטויים מתחומי האומנות החזותית, אומנויות הבמה והקולנוע, ומגוון ביטויי שיח בתחומי הזיכרון וההנצחה. הווירטואוזים של המוזיקה הקלאסית > 123 ' קורס מס ד"ר רון לוי מרצה: יצירה מוזיקלית נשגבה ככל שתהיה זקוקה למבצע שיפיח בה רוח חיים, אחרת היא משולה לאבן שאין לה הופכין. במהלך ההיסטוריה קמו כמה מבצעים שקנו לעצמם שם כווירטוואוזים בתחומם וכפרשנים של מוזיקה, ביניהם מנצחים, זמרים ונגנים בכלי הנגינה השונים. החל מתחילת המאה הקודמת יש בידנו הקלטות המתעדות מוזיקאים מבצעים משכמם ומעלה. הקלטות אלו מאפשרות לנו להיחשף לאמנותם המיוחדת ולדרך שבה הם מאירים ומפרשים את יצירות המופת של המלחינים הדגולים. בקורס נציג את האמנים על - פי סדר כרונולוגי: נתחיל במבצעים הבולטים שהחלו דוגמת טוסקניני, יאשה חפץ, מריה 20 - את פעילותם במחצית הראשונה של המאה ה קלאס וארתור רובינשטיין; נמשיך עם האמנים שהקרירה שלהם חלשה על המחצית , כמו פרלמן, ברנבוים ופאברוטי; ונקנח עם הדור הצעיר 20 - השנייה של המאה ה יותר - לאנג לאנג, גוסטאבו דודאמל, אנה נטרבקו ובני דורם. נסקור את הביוגרפיה של האמנים, נאזין לביצועים שלהם ונסביר את היצירות.

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker