קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

קישור להקלטות השיעורים העיוניים ושיעורי המשוב יועבר אל המשתתפים לצפייה חוזרת. ‐ הודעה על שעות הסיורים תימסר בשיעור שלפני הסיור. ‐ דמי כניסה לאתרים וכן הסעות לסיורים, במידה יתקיימו, אינם כלולים במחיר הקורס. ‐ במידה ולא יתאפשרו הסעות, ההגעה לסיורים הינה באחריות הלומדים. ‐ יתכנו שינויים בתכנית עקב שיקולים מקצועיים ואילוצים אחרים. מפגש עיוני בזום > 26.10.21 מפגש עיוני בזום > 9.11.21 מפגש עיוני בזום > 23.11.21 מפגש עיוני בזום > 7.12.21 לגמלאים ₪ 10 סיור צילום למוזיאון הרכבת בחיפה - דמי כניסה > 21.12.21 מפגש עיוני בזום > 4.1.22 מפגש עיוני בזום > 18.1.22 מפגש עיוני בזום > 1.2.22 סיור צילום לבית לחם הגלילית - פינת חי ייחודית וחממת פלפלים > 15.2.22 מפגש עיוני בזום > 1.3.22 מפגש עיוני בזום > 15.3.22 מפגש עיוני בזום > 29.3.22 לגמלאים ₪ 20 סיור צילום לגן השלושה, הסחנה - כניסה > 3.5.22 שיעור סיום בזום > 17.5.22

35

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker