קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

יום רביעי טיולים למיטיבי לכת בלבד! הולכים בשבילי העמק > 401 ' קורס מס . בגיאוגרפיה, מדריכת טיולים, חברה באיגוד הניווט. M.A בתיה פריד מדריכה:

טיולים 10 סידרה בת ₪ 620 : עלות | רביעי

• מטיילים 35 - הסדרה מוגבלת ל | יש להירשם מראש לכל סדרת הטיולים • כל תכנית היא בסיס לשינויים בהתאם למזג האוויר, ייתכנו החלפות בין המסלולים • שעות 4-5 - ק"מ, משך הטיול כ 10 - הטיולים מיועדים למיטיבי לכת בלבד אורכם כ • כל מטייל אחראי על מצב בריאותו (רופא מלווה מצטרף לטיולים) • בחורף 08:00 - בקיץ וב 07:00 הטיולים מתחילים בשעה • הטיולים מעגליים - מתחילים ומסיימים ממקום חניית הרכבים • במקרה של היעדרות מטיול לא יינתן פיצוי כספי יער ציפורי, עינות ציפורי והשביל החדש של נחל ציפורי > 3.11.21

יכלול גם סיור בכפר תבור סובב בית קשת כדורי ונחל השבעה. > 17.11.21

לב העמק - מכפר ברוך לעין עדעד > 15.12.21

הכרות מחודשת עם אגם כפר ברוך שמוצף מחדש (מסלול ארוך וקל)

נחל תבור עליון תל רכש ועין רכש > 12.1.22

הר שאול (מצנחי רחיפה) וגבעת יונתן בגלבוע > 9.2.22

מעיין שרונה ורכס יבניאל > 2.3.22

יער האנדרטאות של משמר העמק ממדרך עוז למשמר העמק. > 23.3.22

ממצפור דוד איזן גבעת ההגנה ונחל נשר > 18.5.22

נחל קיני המחודש ויערות מגידו מזווית חדשה > 1.6.22

טיולילה - נחל תנינים יערות אלונה וההר העגול של עמיקם > 15.6.22

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

39

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker