קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

תרבות נעורים ענפה: פולחן הטיולים והמסעות, ספורט קבוצתי, > 18.1.22 צופיות ומחנאות ההתמזגות בחיק הטבע החיים הקדחתניים בתנועות הנוער היו משופעים בפעילויות מאתגרות: מחנאות, צופיות, ספורט וטיולים. היו אלה פעילויות מרגשות וספוגות ערכים כמו עזרה הדדית, ליכוד קבוצתי, תושייה. התמזגות בנופים ובטבע וכיבוש הארץ ברגליים. לצופיות הוקצה מקום בולט. הספורט אף הוא נתפס כאמצעי לביטוי קולקטיבי של עקרונות כמו ליכוד קבוצתי ודבקות במשימה. החינוך הרעיוני - ערכי ושיטות ההדרכה בתנועות הנוער > 25.1.22 החינוך הרעיוני - ערכי בתנועותהיהמקיף, הוליסטי ורב תחומי. במרכזו עמדה ההתכוונות לקראת היעד האולטימטיבי, הבלעדי והחד - משמעי: הגשמה בקיבוץ. החניכים ספגו שורה של ערכים כגון: מוסר וצדק חברתי וכלכלי, שיתוף ושוויון, הומניזם, שאיפה לבניית אומה תוך קיום אחוות עמים. החינוך בתנועות בא לידי ביטוי בכל התחומים. תנועות הנוער ובתי - הספר. היחס להשכלה גבוהה פורמלית > 1.2.22 בתנועות החלוציות שללו את גישתם התכליתית של רוב 60 - וה 50 - ה 40 - בשנות ה בתי - הספרהעירוניים (מלבדאלהשהיו קשוריםלהסתדרות ולתנועתהעבודה) שהתמקדו בהכנה יעילה של תלמידיהם לבחינות הבגרות וללימודים גבוהים. רוב חברי התנועות לא רכשו תעודות אקדמאיות, אבל היו אוטודידקטים ובעלי ידע רחב ומעמיק. הם החשיבו מאוד השכלה אבל הסתייגו מתעודות ותארים פורמליים (דיפלומות). אך רבים וטובים מבוגרי התנועות שיצאו להגשמה בקיבוצים, עזבו בהמשך את קיבוציהם כאשר לא איפשרו להם יציאה ללימודים גבוהים. רבים מאותם עוזבים הגיעו להישגים מופלגים באקדמיה. התייחסותם של חניכי ובוגרי התנועות לאישה, לאירוטיקה, לזוגיות > 8.2.22 ולמשפחה בהרצאה ובסרט ידובר, בין השאר, על מיתוס השוויון בין המינים, על "האהבה אפלטונית" וביטוייה בשירים, על הארוטיקה המתפרצת אל מול עקרון "הטוהר המיני" שבו דגלו רבים מאנשי תנועות הנוער והקיבוצים ועל ההשלכות וההשפעותשהיו לכך. על הדימוי המופרך של החברה החלוצית כחופשית וכמתירנית, אשר התקבע בציבור הרחב, בעוד שלמעשה הייתה זאת חברה שמרנית ופוריטנית. ידובר גם על סגנון החיים הצנוע והסגפני באורח מופגן, על ההסתייגות הנמרצת מכל מה שנחשב כ"גינדור" ועל המחיר האישי, הנפשי והחברתי ששילמו על - כך רבים מחניכי התנועות ובוגריהן.

38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker