מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

מסע הסברה תקשורתי להעלאת מודעות להתעללות בילדים

השפעה על דעת קהל, העלאת מודעות לתופעת התעללות והזנחת ילדים ולדרכי מניעה, והעלאת הנושא מטרה: למרכז השיח הציבורי בישראל. מסע ההסברה שם דגש על עידוד דיווח במקרי חשד להתעללות והזנחת ילדים, על סימנים לאיתור וזיהוי פגיעה בילדים, על מוגנות ילדים במרחב הדיגיטלי, ועל הנגשת מידע לציבור אודות גורמי סיוע במקרי פגיעה. כלל הציבור בישראל, דגש על הורים, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות קהל יעד: שכולל סרט מרכזי וסדרת קמפיין על חובת הדיווח, 2020 שנות חובת הדיווח, הופק בינואר 30 במסגרת אירועי כתבות ומאמרי דעה באמצעי תקשורת מגוונים. , במטרה להעלות מודעות לנושא ביקור והכשרת אנשי מקצוע מקהילת "רוממו" בניו יורק התקיימו 2020 במרץ ההתעללות בילדים, ולהכשיר את אנשי החינוך המפעילים את תכנית החינוך הבלתי פורמלית של הקהילה. , הדגיש הקמפיין את מודעות הציבור לעלייה בדיווחים על אלימות, מצב 2020 עם פרוץ הקורונה והסגר במרץ הילדים הסגורים בבתים, ועידוד הדיווח על ילדים בסיכון בעת זו. במטרה להנגיש את מסע ההסברה לחברה נפתח עמוד פייסבוק חדש של המיזם בשפה הערבית 2020 במאי הופק 2020 הערבית. העמוד מנוהל ע"י עובדת דוברת ערבית ועולים בו תכנים בהתאמה לחברה הערבית. ביוני קמפיין בערבית על חובת הדיווח שכולל סרט ראשי וכתבות בנושא. פורסמה סדרת טורים אישיים וכתבות במסגרת חודש המודעות למאבק באלימות כלפי נשים, 2020 בנובמבר שנכתבו בידי נפגעים בילדותם אשר שותפים למסע ההסברה של המיזם, במטרה בנושא ילדים עדים לאלימות להשמיע את קולם של הנפגעים.

- מיזם למניעת התעללות בילדים מהל"ב

מדיה חברתית ומסורתית מיקום:

ש"ח 300,000 תקציב:

ועדה ציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות לאורך השנה

השמעת קולם של נפגעי התעללות בילדות, במהלכים לשינוי מדיניות שתיטיב עם ילדים נפגעים מטרה:

החלה לפעול הועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות, בשיתוף מכון 2020 ביולי חרוב. הועדה המורכבת מאנשי מקצוע מתחומים שונים ומנפגעים ונפגעות בילדותן, מובלת ע"י פרופ' כרמית כץ, מנהלת תחום מחקר במכון חרוב וחברת סגל בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, וחברות בה גם ענת אופיר, מנהלת המיזם למניעת התעללות בילדים ועו"ד עפרה בן מאיר, מנהלת קמפוס חרוב לילדים. הועדה פועלת לאסוף עדויות מנפגעים.ות בתקופת הילדות, ולהשתמש בתמות המרכזיות בעדותם כדי לפעול לשינוי מדיניות בתחום המניעה, האיתור והטיפול בילדים נפגעי התעללות.

נפגעים.ות שחוו פגיעה מינית בילדות, קובעי מדיניות ומחוקקים קהל יעד:

כל הארץ מיקום:

ש"ח 40,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 66

Made with FlippingBook Digital Publishing Software