מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

ולהבין את הקשרים בין המערכות הללו. לעיתים יש מתחים ופערים מוקדמים בתפיסות ובהרגלים בין דמויות במשפחה לצעיר ולחבריו. לקהילה יש כוחות רבים, אך יחד עם זאת היא יכולה ליצור אפקט של "סיר לחץ". גם הצעיר החוזר מן השבי משפיע על הקהילה ויש לשקול לתמוך בה ולהכין אותה לקראת שובו. להכין את הקהילה להיות מקור תמיכה להחלמת הצעיר, המטרה המרכזית: לזהות את מעגלי השייכות והתמיכה לצד מעגלי הפגיעות והסיכון, להגביר את תחושת השייכות, ואת התמיכה הרגשית והאינסטרומנטלית המותאמת לצורכי הצעיר בתוך הקבוצה ובקהילה. יש ליידע את הקבוצה ולהכינה לקראת קבלתו של הצעיר ולהיות גורם תומך ומייעץ לקהילה בהתמודדות ובקשר עם הצעיר. נקודת המבט של תקווה, חוסן והחלמה תקווה מסייעת להחלמה. במקביל למצוקה, לקשיים ולאתגרים חשוב להתייחס לתהליכי ההתאוששות ואף הצמיחה שלאחר טראומה. לאנשים, משפחות וקהילות יש כוחות לסייע ולהתמודד. נוסף על כך קיים ידע רב על שיטות טיפול שהוכח שהן מסייעות. לשדר תקווה, להרחיב את טווח ההסתכלות העתידית, לשדר המטרה המרכזית: ציפייה להחלמה ולהבנות את תחושת המשמעות.

5

Made with FlippingBook Ebook Creator