מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

המערכות בחייהם. יש חשיבות רבה להתבוננות הקשרית בכל תהליכי ההערכה וההתערבות שיינקטו עם המשפחות. הוא מרכזי למתווה הנוכחי שכן משפחות החטופים חיים זמן היבט הטראומה רב בטראומה מתמשכת. מעשי האלימות הקשים ואירועי הטבח שהתרחשו הם אירועים טראומטיים, והעובדה כי היקרים להן נמצאים בשבי או נעדרים חושפת אותן לחוויה של תחושת סכנה ממשית לחיי כל בני המשפחה. יתר על כן, התמשכות האירועים הטראומטיים (לעיתים שעות ארוכות שילדים רבים ובני משפחותיהם נותרו ללא סיוע) העצימה את החוויה הטראומטית והוסיפה לה מורכבות נוספת בדמות טראומת הבגידה. במטרה לקדם את ההתמודדות עם הטראומה הקשה שנחוותה, ליווי משפחות החטופים והנעדרים חייב לאמץ פרספקטיבה מיודעת טראומה תוך תשומת לב ייחודית למניעה של טראומות נוספות בעקבות התערבות לא מותאמת.

במסגרת ליווי המשפחות חשוב להתייחס למספר נתיבים: 1 . "שגרת החיים" של משפחות החטופים והנעדרים 2 . נתיב קבלת החטופים 3 . נתיב הבשורה המר

4

Made with FlippingBook Digital Publishing Software