מתווה להתערבות עם ילדים שנחשפו לאלימות קשה ולמעשי טבח

שלב ההערכה ומיפוי מעגלי הפגיעה פרק זה מתייחס לשלב ההערכה הפסיכוסוציאלית. הדמות הטיפולית שאמונה על ההתערבות הישירה מול הילד והדמויות המטפלות בו יבצעו את ההערכה בשיתוף העובדת הסוציאלית המתכללת ודמויות מקצועיות נוספות בחיי הילד (כגון דמויות חינוכיות, רופאת ילדים, מטפלים פרה־רפואיים). מטרת ההערכה היא למפות את צרכי הילד ומשפחתו. חשוב להקפיד כי הפרספקטיבה הייחודית של הילד תובא בחשבון בתהליך ההערכה, גם כשמדובר בגילים צעירים מאוד. 1 תהליך ההערכה כולל 1 . שאלון רקע על הילד: כולל שאלות רקע כלליות לצד שאלות הקשורות להיסטוריה ההתפתחותית, ההתקשרותית והרפואית שלו; 2 . שאלות לילד לדיווח עצמי על אירועים שנחשף אליהם (נועד לילד בוגר יחסית; עבור ילדים צעירים ניתן להשתמש באמצעות דמויות התקשרות); 3 . שאלון להורים/למבוגרים משמעותיים על אירועים שהם יודעים שהילד נחשף אליהם; 4 . שאלות הבוחנות את מצבו הרגשי והתפקודי של הילד לאחר החשיפה לאירועים אלו. – לצערנו, הילדים שתפגשו חוו יותר מאירוע חשיבותה של מפת פגיעויות טראומטי אחד ולעיתים איבדו מספר דמויות משמעותיות בחייהם (הורה, אח, בני משפחה, חברים, חיית מחמד). יתר על כן, חלק מהילדים חוו באוקטובר. חשוב להתייחס לאופיים 7 אירועים טראומטיים בעבר, עוד לפני של אירועי העבר כשמתכננים אמצעי התמודדות עם אירועי מלחמת חרבות ברזל. לכן מפת הפגיעויות צריכה להקיף את כל תחומי הפגיעה הידועים או באוקטובר ובעקבותיו. מפת פגיעויות צריכה 7 האפשריים של הילד טרם לכלול את סוגי הפגיעה שהילדים חוו, משך הזמן שבו נמשכו הפגיעות, הגיל שבו החלו הפגיעות השונות, כמה זמן עבר מאז שהחלו, מידע על אודות הפוגעים, מידע על אנשים נוספים שידעו על הפגיעות, הטיפול הרפואי או הרגשי שילדים נזקקו לו בעקבות הפגיעות, השלכותן של הפגיעות שהילדים חווים, שימוש בכלים (למשל כלי נשק) לביצוע הפגיעות, וכדומה. בשלב זה של מיפוי צרכים ופגיעויות חשוב להביא בחשבון שני היבטים מרכזיים: 1 .

שאלוני ההערכה מצורפים בנספח למדריך זה 1

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online