מתווה להתערבות עם ילדים שנחשפו לאלימות קשה ולמעשי טבח

בקרב ילדים רבים, בייחוד ילדים צעירים, האירועים הקשים ייצרבו בגופם ובזיכרון החושי שלהם. ייתכן שקולות, ריחות, ואף דמויות הדומות במאפייניהן לגירויים שהילד נחשף אליהם באירועים הקשים, יגרמו לו לחוות מחדש את האימה. לכן חשוב לדעת למה הילד נחשף. חשוב גם להבין כי מפגש עם גירויים המזכירים את האירוע הטראומטי (תזכורות טראומטיות) עלול להציף את הילד ולהוציא אותו מוויסות. ברגעים אלו חשוב שמבוגר משמעותי יהיה זמין לסייע בוויסות הילד, לנרמל את תגובתו ולהציע לו עזרה. בעיה נוספת שילדים שנחשפו לאירועי סכנה עלולים לפתח היא החשדנות שהעולם הוא מסוכן והסכנות אורבות להם בכל מקום ורגע. צריך להכיר בכך ולהזכיר לילד שוב ושוב שהוא מוגן, שיש אנשים ששומרים עליו, ושאנו עושים הכול כדי להבטיח שאירועים מסוג זה לא יקרו שוב. 3 . לניסוח נרטיב של קידום שיח עם הילד וההורים על האירועים הקשים: האירועים הטראומטיים תפקיד קריטי בסיוע לילדים לעבד את האירועים הקשים שנחשפו אליהם. מומלץ שדמויות ההתקשרות יבצעו את השיח בליווי איש המקצוע. מטרת העל של בניית הנרטיב היא מתן פשר לאירועים שהילד נחשף אליהם, תוך התייחסות לאופן שאירועים אלו משפיעים על הילד בהווה, ותוך העברת מסרים של תיקוף והצעת עזרה ותמיכה. על הנרטיב לכלול מרכיבים של מיטיבות הורית, של רצון ההורים לסייע לילד להתמודד עם ההשלכות של האירוע הטראומטי, ושל מתן תוקף ונראות לתחושות ולקשיים שהילד מעלה עקב החשיפה לאירועים. התערבות מכוונת טראומה ושיח מותאם מחייבים התייחסות למספר מרכיבי ליבה שיש לתת עליהם את הדעת בשיח עם ילדים על החשיפה לאירועי הטבח הקשים: • אירוע טראומטי ובפרט חשיפה לאלימות כוונות הוריות מיטביות: מנפצים את האשליה של ילדים כי ההורה שלהם הוא מגן אנושי ומסוגל להגן עליהם מכל סכנה. במקביל, דמויות ההתקשרות חשות אשמה שילדם נחשף לאלימות ולסכנה. חשוב שבשיח יתייחסו לכך שההורה עשה (ועושה כיום) הכול כדי להגן על הילד ושהוא לא רצה שדברים רעים יקרו לו. • תהליך ההתפתחות המוסרית שיח על רוע וקידום התפתחות מוסרית: מתחיל כבר בשנות הינקות. ילדים נולדים עם ציפייה להתנהגות אנושית, חברית ואמפתית. כבר בשנותיהם הראשונות ילדים מחפשים את חברתם של אלה שאינם אלימים ותוקפניים ונמנעים מקרבה לילדים המפגינים תוקפנות ואלימות. חשיפה לאלימות ולאכזריות עלולה לסכן את התפתחותם המוסרית של הילדים. הם זקוקים להוריהם שיסבירו את ההתנהגויות האכזריות והאלימות שנחשפו אליהן, ולכן חשוב שהמבוגרים המשמעותיים יקיימו שיח שנותן פשר להתנהגויות של רוע ואכזריות.

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online