מתווה להתערבות עם ילדים שנחשפו לאלימות קשה ולמעשי טבח

דוגמאות למשפטים שניתן להגיד לילדים: "הם רצו להרוג אותנו, לפגוע בנו, להפחיד אותנו. זה מה שארגון טרור עושה – הוא רוצה לזרוע הרג ורוע ופחד ושנאה. זה מה שהם למדו לעשות. הם לא יודעים לשחק עם חברים בצורה נעימה, הם לא יודעים שאסור לפגוע. אף אחד לא לימד אותם את זה". • חשוב להדגיש נרטיב המדגיש אלמנטים של הגנה ולא של נקמה: לילד שמדובר באירוע חד־פעמי, ועכשיו אבא/אמא, המדינה והצבא עושים הכול כדי לדאוג שאירועים כאלה לא יקרו יותר לעולם. כדאי להדגיש פעולות שנועדו להבטיח הגנה ולהימנע משיח הממוקד בנקמה, תוקפנות ועונש כלפי האנשים שעשו את המעשים הקשים. כלומר מוטב להגיד לילד: "זה באמת היה אירוע נורא, מפחיד ועצוב, והאנשים של החמאס עשו דברים איומים ונוראים. עכשיו הצבא דואג לשמור שהאנשים האלה לא יעשו מעשים כאלה יותר ושאנחנו נהיה מוגנים". לצד זאת, יש להכיר בטבעיותם של רגשות נקמה בקרב ילדים. יש להבחין בין רגשות תוקפניים של הילדים בדמיון לעומת במציאות. תפקיד המבוגרים לסייע לילדים לווסת רגשות ואנרגיות אלו, למשל דרך משחק סימבולי שיאפשר לבטא רגשות קשים מבלי לגרום נזק ויביא לסיפוק ולהנאה. • חשוב ביותר להזכיר התייחסות לגורמים מגנים ופעולות מיטיבות: בנרטיב את האלמנטים שסיפקו לילדים הגנה בעת החשיפה לאירועים הקשים. לדוגמה: לילדים ששהו בממ"ד שעות ארוכות ניתן להזכיר פעולות מועילות שהם או הוריהם עשו: "זה עזר לנו כל כך שדאגנו להביא הרבה מים לפני שנכנסנו לממ"ד" או "זה היה מצוין ששיחקת עם אח שלך הקטן והסחת את דעתו מהפחד בזמן שהיינו בממ"ד". חשוב לשקף בנרטיב גם את הפעולות המיטיבות שההורים עשו במצבים הללו: "אימא חיבקה אותך חזק חזק כדי שתוכל להרגיע את הגוף" או "אימא דאגה כל הזמן להתקשר לצבא ולוודא שהם מגיעים לעזור". אפשר גם להתייחס למפגש עם מתנדבים ועם אנשים שסייעו למשפחה, למשל: "השכן עזר לנו לרוץ מהר אל האוטובוס כדי שנוכל להתפנות מהר מהקיבוץ". 4 . יש ילדים רבים שימור קשרים וקידומם עם חברים ועם קבוצת השווים: שחבריהם נהרגו, נפצעו או נחטפו באירועי הטבח. יש חשיבות ניכרת לעבד את האובדן של חברים מקבוצת השווים ולאפשר שיח פתוח בנושא. לצד זאת, לקבוצת השווים של החברים הנותרים חשיבות רבה בקידום החוסן של הילדים. צריך להמשיך לקדם את הקשרים עם החברים הללו, אך להביא בחשבון שגם רבים מהם נחשפו לאירועים הקשים ומגיבים להם. יש לשקול התערבויות קבוצתיות במקרים אלו ולסייע לילדים לתמוך זה בזה.

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online