מתווה להתערבות עם ילדים שנחשפו לאלימות קשה ולמעשי טבח

5 . ילדים רבים נאלצו להיפרד מהמעטפת הקהילתית ההקשר הקהילתי: שלהם ולעבור לחיות בקהילות מארחות בזמן המלחמה. הספרות מלמדת שלקהילות תפקיד משמעותי בקידום רווחתם וחוסנם של ילדים בכלל ובפרט במצבי דחק וטראומה. על כן חשוב לשמר את הקשר של הילד עם קהילת המקור שלו ככל הניתן ובד בבד לחברו לגורמים הרלוונטיים בקהילה הנוכחית. בקהילה הקולטת חשוב להכיר ולחבר בין אנשי מפתח רלוונטיים בחיי היומיום של הילד: המורה, יועצת בית הספר, רופא הילדים, אחות טיפת חלב וכל איש מקצוע שהילד יפגוש. חשוב ליידע את כל אנשי המקצוע באשר לאירועים שהילד נחשף אליהם ומומלץ לקיים שיח רב־מקצועי בין הגורמים השונים במטרה לקדם שפה משותפת, מוכוונת טראומה. יש להציג בפני הילד גם גורמים בלתי פורמאליים בקהילה, באמצעות הכרות ומפגשים עם שכנים, השתתפות בתנועות נוער, חוגים ופעילויות פנאי, ככל שהילד יביע רצון ועניין בהם. מעורבות קהילתית מסייעת בפיתוח חוסן וכוחות אצל ילדים והיא מגנה מפני השלכות החשיפה לאירועים הטראומטיים. 6 . ילדים החשופים למצבי טבח ואלימות עלולים להיות מתחת מיצוי זכויות: לרדאר של מערך השירותים במדינה. אם ילדים אלו לא נפגעו בגופם אלא רק בנפשם, סביר שלא יוכרו כנפגעי פעולות איבה ולכן לא בהכרח יקבלו סבסוד לטיפולים רגשיים. חשוב מאוד שהעובדת הסוציאלית המתכללת את הטיפול בילד תבחן את צרכיו ותתאים לו מענים טיפוליים רגשיים, חינוכיים ובריאותיים. הספרות מצביעה שילדים שהיו חשופים למקרים של אלימות קשה וטבח מפגינים פעמים רבות תסמינים קשים ביותר של הפרעת דחק פוסט־טראומטית, גם אם לא נפגעו ישירות. אצל ילדים צעירים תיתכן פגיעה ממשית במסלול ההתפתחותי. על כן חשוב לתת להם סל של טיפולים ושירותים שיאפשר להם להתמודד עם האירועים הקשים שנחשפו אליהם. על המענה להיות רב־מקצועי ומתואם בין כל גורמי הטיפול, ועליו לכלול התערבויות רגשיות, טיפולים התפתחותיים מטעם צוות מוסמך בהתפתחות הילד וסיוע כלכלי לילד ולמשפחתו. כפי שניתן לראות, עדותם של ילדים למעשי האלימות הקשה ולאירועי הטבח מעמידה אותם בסיכון מוגבר ולכן יש הכרח להתערבות רב־ממדית בחייהם תוך התייחסות לילד, למשפחתו, לקבוצת השווים שלו ולקהילתו. בכל הרמות בהתערבות עם הילד חשוב להקפיד על המטרות הבאות: 1 . – חשוב מאוד להתייחס לטראומה שהילד מתן תוקף ונראות והדמויות המטפלות בו עברו. כל ילד שעבר טראומה, ובוודאי טראומה בנסיבות קשות כל כך, זקוק לחוויה מתמשכת של מתן תוקף ונראות לתחושות, למחשבות ולאירועים שחווה. לכן חשוב לתווך זאת לדמויות המשמעותיות בחייו ולהסביר להן כי מתן תוקף ונראות הוא קרדינאלי להתמודדות מיטיבה עם הטראומה ולקידום האמון של הילד בעולם. כיצד ניתן לתת תוקף ונראות? מתברר שהדבר פשוט הרבה יותר ממה

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online