מתווה להתערבות עם ילדים שנחשפו לאלימות קשה ולמעשי טבח

שאנחנו חושבים: יש לתת מקום לילד להשמיע את חוויותיו, לשאול את הילד שאלות מתעניינות ולפנות קשב ממשי לילד בזמן שהוא מדבר. גם אמירות כמו "אתה עוזר לי להבין מה עבר עליך / אתה עוזר לי להבין איך אתה מרגיש" הן אמירות מקדמות חוויה של תוקף ונראות. בשל מורכבות המפגש בין הטראומה של הילד לטראומה של הדמויות המטפלות, חשוב להדריך את הדמויות המטפלות לצד התערבות דיאדית. 2 . – זוהי מטרת העל של כלל ההתערבויות קידום תפיסת עולם מיטיבה עם הילד. אחד הדברים הראשונים שנשבר בקרב ילדים ומבוגרים שעברו טראומה הוא האמונה כי העולם הוא מקום בטוח וראוי. כל איש מקצוע וכל דמות משמעותית שבקשר עם הילד צריכים לזכור כי כל אינטראקציה עימו היא הזדמנות להדגים לו כיצד מתנהלים בעולם שניתן לסמוך עליו: מדברים פשוט, מדברים אמת (גם אם האמת קשה ועצובה), לא מבטיחים הבטחות שווא וכן מייצרים הזדמנויות שבהן הילד יטעם טעמים מיטיבים יותר של העולם. חשוב מאוד לשתף את הילד בתכנים רלוונטיים לגילו ולמצבו ולא לדבר "מעל ראשו" של הילד. 3 . – החוויה הראשונית והמרכזית של טראומה היא מתן זכות בחירה תחושת חוסר אונים מייסרת והיא מחוללת ייחוסים עצמיים שליליים בקרב מי שסובל מהטראומה. חשוב לזכור כי כל תגובה לטראומה היא סימן דופק ויש לאפשר לילד לדבר על הטראומה לא רק במילים. במקביל חשוב לתת לילד כמה שיותר הזדמנויות לקחת שליטה על חייו, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא על ידי מתן בחירה. בכל הזדמנות שניתן לילד לבחור נקדם את החוויה הכה הכרחית כי גם הוא "קורה לעולם" ולא רק העולם "קורה לו". 4 . – "תחושת המסוגלות של הילד" קידום תחושת המסוגלות של הילד משמעותה שהילד יתייחס לעצמו כישות בעלת כוח לפעול בעולם. קריטי לאפשר לילד להשתתף השתתפות פעילה בסביבתו ולאפשר לו לגלות את הכוחות הרבים הטמונים בו. שמירה על שגרה יומיומית והשתתפות בפעילויות משחק ולמידה תואמות גיל, בעיסוקים משמעותיים עבור הילד וכן בפעילויות סנסומוטוריות יכולות לקדם את תחושת המסוגלות והרווחה של ילדים. בהקשר זה אפשר להתייעץ עם מרפאות בעיסוק. נוסף על כך, בהתייחס לתחושת המסוגלות הכרחי 4 לציין כי פעמים רבות ילדים צעירים במצבים של טראומה (כבני ) יתפקדו כדמות הורים עבור אחיהם הקטנים. לרוב כאשר 3 ואפילו נכנסות לתמונה דמויות מבוגרות הן פועלות מתוך ניסיון "להקל" על הילד ולשחרר אותו לחוות את ילדותו. אולם מחקרים אשר נערכו בקרב ילדים שחוו טראומה הדגימו שהתפקיד ההורי הוא מרכזי במתן

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online