מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

. ו מפגש עם אנשים – צמצום מספר האנשים שהחטופים נחשפים אליהם בשלבי הקליטה ובימים הראשונים. בימים הראשונים רצוי למנן מפגשים. יש לבחון את הרצון של החטוף להגיע למקום המגורים/ לקהילה או להישאר במרחב הבטוח ולקבל מבקרים שם. יש להימנע מביקורי פוליטיקאים ויחצנים. יש לעזור לחוזר ולמשפחות לשים גבולות.

3 . עבודה על המתח שבין הפרטיקולרי, הייחודי והאישי לבין הרמה הקהילתית והלאומית:

באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיהם הם 7 חווית השבי, אירועי שבת חוויות לאומיות וקולקטיביות. אף שעשרות ישראלים ותושבים אזרחי מדינות אחרות חוזרים מן השבי, יש להיערך לכל אחד מן השבים באופן המותאם ייחודית לו על פי המאפיינים האישיים, המשפחתיים והקהילתיים, החוויה השונה שחווה, קצב ההסתגלות ומאפייני התגובה, ויש למצוא נתיבים להכרה ותיקוף אישיים ומשפחתיים.

11

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker