מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

מסירת בשורה מרה: מתן בשורה מרה, ובפרט בשורה לילד על כך שאיבד בן משפחה או חבר קרוב, דורשת לצורך העברת SPIKES רגישות והיערכות. אנו מציעות את המודל הבא, המבוסס על מודל מסר זה. חשוב לנו להדגיש כי מודל זה מכיל עקרונות, אשר רלוונטיים לא רק לבשורות מרות שנצטרך להעביר לילדים, אלא בכלל לעקרונות של שיח עם הילדים על תכנים קשים.חשוב לזכור שסביר שהחטופים אינם מודעים למה שהתרחש בישראל בהיעדרם. יש להתאים את רמת השיח לגיל ולרמה ההתפתחותית של הילד: 1 . יש לדאוג להכין הכנה עצמית של הדמויות שיהיו מעורבות במתן הבשורה: שהדמויות הנוכחות והמבשרות ידעו את כל הפרטים הרלוונטיים, ויכינו מראש את המידע והמילים שהן מחליטות לומר לילד. עדיף שדמות משמעותית וקרובה לילד תמסור את הבשורה. לצד זאת, חשוב לדאוג לוויסותו של מוסר ההודעה ולהכין אותו לשדר חוזק, ביטחון ונגישות לילד. 2 . הן מבחינה פיזית והן מבחינת בחירת ליצור סביבה ("סטינג") מתאימה לקיום השיח: הדמויות הנוכחות בעת מתן הבשורה: • יש למסור את הבשורה בחדר פרטי ושקט עם מיעוט הסחים הסביבה הפיזית: (חדר משחק או גימבורי למשל, אינם מתאימים כלל למצב זה). • מומלץ שמוסר הבשורה יהיה אדם קרוב לילד, שיקבל הסביבה האנושית: הדרכה מאיש המקצוע כיצד יש לשוחח עם הילד. מומלץ ביותר שמוסר הבשורה יהיה גם הדמות שתמשיך לטפל בילד. באם אין באפשרותו של אדם קרוב לעשות זאת, מומלץ שאיש המקצוע יבשר לילד את הדברים בנוכחותם של אנשים קרובים ומשמעותיים, תוך הכנה שלהם לנקודות במפגש, שבהן יוכלו להגיב גם אם מדובר בתגובות מינימליות (כמו יצירת קשר עין). 3 . יש להודיע לילד בכנות ובישירות כי בני משפחתו/ לתת מידע תואם גיל והתפתחות: חבריו נהרגו/נחטפו. יש להתאים את המילים לשלב ההתפתחותי של הילד תוך שימוש בשפה קונקרטית וישירה והימנעות מפרטים שאינם רלוונטיים. אם הוריו נהרגו, חשוב להדגיש לילד שהם לא יחזרו, שהם לא רצו למות, ושהם עשו הכול כדי להישאר בחיים. כמו כן, חשוב לתת לילד מידע ביחס למי שישמור עליו מעתה, וכי הוא מוגן וידאגו לכל צרכיו. אם ההורים נחטפו, חשוב לדייק ולא להבטיח לילד הבטחות שלא ניתן לקיימן. ניתן לומר "אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שעושים הכול כדי לנסות ולהחזיר אותם, ואנחנו מקווים מאוד שיצליחו". 4 . ילדים יכולים לבחון את תגובות הילד, הוויסות שלו ולהגיב באופן מותאם ורגיש: להגיב לבשורה בצורות שונות. חשוב להתבונן בתגובות של הילד ולהתאים את התגובה לרמות הוויסות שלו. ייתכן שחלק מהילדים יהיו סוערים, ולכן יהיה חשוב לסייע להם להתווסת, להציע להם נחמה, לשאול אותם אם הם רוצים חיבוק או מגע יד. ייתכן שיהיו ילדים שיבקשו לשמוע עוד פרטים; יש להקשיב בכבוד לשאלותיהם,

12

Made with FlippingBook Online newsletter creator