מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

2 . התקשרות: ייתכן שהילדים יתקשו לבסס אמון גם עם דמויות התקשרות בטוחות. לכן מומלץ ללוות את הילד ואת ההורים בטיפול שיתמקד ביחסי ההתקשרות (בדרך כלל על ידי בניית נרטיב). 3 . ויסות: בהמשך לאמור מעלה, כושר הוויסות הרגשי נפגע בעקבות חשיפה לטראומה ולכן ייתכן שנראה ילדים החשים סכנה באופן תמידי (או כבר לא מזהים סכנה), שמתקשים להירגע, שמתקשים להירדם, שמתקשים לאכול. התסמינים הללו ישתנו גם בהתאם לגיל הילד. חשוב מאוד לסייע על ידי הקניית טכניקות וויסות, גם לדמויות ההתקשרות, כך שיוכלו לווסת את הילדים ובהמשך לעזור להם בפיתוח אסטרטגיות לוויסות עצמי. עקרונות מרכזיים שמובילים אותנו בתגובות למופעי הטראומה ובהתנהלות עם הילד: 1 . חיזוק המסוגלות העצמית של הילד קריטי להקפיד ולהעביר לילד בכל גיל כי אנו מאמינים בו וכי לצד הזמנים הקשים וההתמודדות עם הטראומה- ימים טובים יותר יגיעו! לכן, לצד הדאגה המובנת מאליה חשוב לאפשר לילד תהליכי התפתחות, התרחקות, גילוי עצמי ובחירה. מרחב של עם חזרתו של הילד, טבעי שירצו להיות איתו חופשיות ופרטיות ומתן זכות בחירה אנשים רבים וכי הדמות המטפלת תרצה להשגיח עליו. לצד החשיבות שיש לדאגה ולתשומת לב לילד, כדאי לשמור שמירה מותאמת גיל על מרחב שיאפשר לילד חופשיות ופרטיות. בכל הזדמנות, כדאי לאפשר לילד בחירה. לכל אלה פוטנציאל לחזק את האמון של הילד בעצמו ובסביבתו, ואלה הכרחיים. למשל, אם הוא רוצה לבלות את זמנו בשימוש בפלאפון ובהתכתבות עם אנשים, אנחנו נאפשר את זה. ניתן לתווך או להציע לו דברים אחרים, אבל בסופו של דבר הוא יבחר מה שיתאים לו. 2 . מרחב של חופשיות ופרטיות ומתן זכות בחירה עם חזרתו של הילד, טבעי שירצו להיות איתו אנשים רבים וכי הדמות המטפלת תרצה להשגיח עליו. לצד החשיבות שיש לדאגה ולתשומת לב לילד, כדאי לשמור שמירה מותאמת גיל על מרחב שיאפשר לילד חופשיות ופרטיות. בכל הזדמנות, כדאי לאפשר לילד בחירה. לכל אלה פוטנציאל לחזק את האמון של הילד בעצמו ובסביבתו, ואלה הכרחיים. 3 . ייחוסים עצמיים שליליים דיבור עצמי שלילי ותפיסה עצמית שלילית, כמו תחושות של בושה ואשמה על האירועים שהתרחשו, הן תגובות טבעיות לטראומה. חשוב מאוד שלא להיבהל מאמירות קשות של הילד כלפי עצמו או כלפי הסביבה. חשוב להקשיב, ללמוד את "אני מבינה מה שאתה אומר", התגובות האלה, ולהגיב באופן מותאם גיל. לומר: . "עברת חוויה קשה כל כך, כל מה שאתה מרגיש הוא נורמלי וטבעי"

חשוב מאוד להודיע לאשת המקצוע המלווה על כל מופע או אמירה שמדאיגים אתכם

17

Made with FlippingBook Online newsletter creator