מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 1

דברי עכשיו ילדה, אני שומעת מרכזי הגנה בישראל

טליה חסין

מרכזי ההגנה בישראל מציעים מענה טיפולי ראשוני לילדים שיש חשש שחוו התעללות ו/או הזנחה. המענה שנותנים כל אנשי המקצוע הרלונטיים (רווחה, בריאות, ביטחון) תחת אותה קורת גג מצמצם את העומס הנפשי המוטל על הילדים ומאפשר להם להשמיע את קולם בסביבה תומכת ומחבקת. המרכז מציע תמיכה ראשונית, אבחון וחקירה בתהליך החוסך מהילד ומבני משפחתו חשיפה למספר רב של ראיונות ובדיקות במקומות שונים ובמשך זמן רב. רקע מודל הטיפול במרכז הגנה שאול מארצות הברית. המרכז הראשון בישראל, בית בירושלים. בשנה 2002 לין, הוקם בשנת האחרונה נולד לו "אח" - מרכז הגנה במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר (ראו מסגרת). בצוות הרב-מקצועי במרכז ההגנה מנהלת, שבאחריותה הצד המקצועי והאדמיניסטרטיבי של המרכז, שתי פקידות סעד לחוק הנוער, שוטרת, חוקרת ילדים, אם בית ומזכירה. את הצוות הקבוע מלווה גם פרקליטה ורופא ילדים מומחה בתחום פגיעות בא אל המרכז פעם בשבוע. במרכז הירושלמי ילדים חדשים בשנה. 450- מטופלים כ הילדים מתגוררים בירושלים, בגוש עציון, בתחום המועצה האזורית מטה יהודה ובבקעת הירדן. בכל שנה מבצע התערבויות מקצועיות 1,500- המרכז כ ובהן חקירות ילדים, חקירות בני נוער ), מפגשים עם ילדים 18-14 (בני

המרכז הוא שכל הגורמים השותפים להפעלת המקום רואים חשיבות רבה בהצלחתו, אין מצב שבו חסר איש מקצוע להשלמת תהליך הטיפול וזו אחת התרומות החשובות של השותפות ." הבין-משרדית כיצד הטמעתם בפועל את הקונספט הטיפולי הזה? תורג'מן מסבירה: "בשנים הראשונות פעל צוות המרכז להפצת הידע על הקמתו ועל היתרונות הרבים הגלומים בו עבור הילדים, המשפחות והקהילה. נערכו פעולות הסברה בקרב גורמי מקצוע מכל התחומים הנוגעים בילדים, החל בשירותים האוניברסליים, יועצות בתי ספר, גננות ועובדי בריאות - עובדות סוציאליות בקופות החולים ובבתי החולים - בשירותים הטיפוליים, חוקרי נוער ועובדי אלימות משפחה במשטרה וכלה בגורמי משפט ופרקליטות". לדבריה, "כל גורמי המקצוע בשטח יודעים שאנחנו קיימים ויוצרים אִתנו קשר הרבה יותר מבעבר. אף שאין חובה להפנות לכאן, הורה מן השורה אינו רוצה להגיע לתחנת משטרה. כאן מסבירים להורה את כל התהליך והוא מקבל עטיפה ותמיכה, כלומר- מבחינת ההורה זה הרע במיעוטו". מי הן המשפחות המטופלות במרכז ההגנה? תורג'מן: "אף על פי שהמרכז מטפל , מרבית המגיעים 18 בקטינים עד גיל , שזה 10 עד 5 לטיפול הם ילדים בני טווח השנים שילדים מתחילים לתקשר

"דברי עכשיו ילדה אני שומעת, כל העולם מקשיב למלמולך. דברי, מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך."

(שיר לשירה, יהונתן גפן)

שיש חשד לפגיעה בהם וסיוע להורים שמבקשים לברר מה קרה לילדם, גם בלא תהליך של חקירה. מודל של שותפות בין- משרדית מנהלת מרכז ההגנה, שוש תורג'מן, הגיעה לכאן משירותי בריאות הנפש בצה"ל כשלוש שנים לאחר הקמת המרכז. לדבריה, "ניהול המרכז מורכב ואינו מובן מאליו, שכן כל אחד מאנשי המקצוע בא משירות בעל תפיסות ושיטות עבודה שונות וכל עובד מועסק על ידי השירות שהוא שייך לו וכפוף לו. זו הסיבה", אומרת שוש תורג'מן, "ששנותיו הראשונות של המרכז הוקדשו לגיבוש העבודה המשותפת של הצוות הרב-מקצועי, להגדלת המומחיות בעבודה עם ילדים נפגעים ועם משפחותיהם, לפיתוח העבודה הבין-משרדית המורכבת ולקידום הטמעת הקונספט החדש בקרב הגורמים והשירותים הרלוונטיים בקהילה". היא היתרון הגדול של מוסיפה ואומרת: "

נקודת מפגש

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online