מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

"התשמע קולי" השתתפות ילדים, חקיקה ושינוי תרבות ארגונית * כמנוף להתמודדות חברתית עם תופעת ההתעללות בילדים

Shutterstock

1 ורד וינדמן

מבחינתה, סיוע בהוצאת ספר השירים שלה לאור יהיה סיוע בשיקומה. כאשר העשייה המשותפת של המועצה ושלה לקראת הוצאת הספר לאור כבר הייתה בעיצומה, פגשתי את שרה שוב. הפעם פגשתי נערה גבוהה יותר. גופה המכווץ והשחוח הזדקף כאילו התמלא כוח, ועיניה נגלו מבעד למסך שערותיה. כאבה של שרה תועל ליצירה וחולשתה הפכה למקור כוח, וממבקשת 2 עזרה הפכה למושיטת עזרה. מבחינתי, סיפור זה מקפל בתוכו שני מסרים החשובים לכל העוסקים במניעת התעללות בילדים ובטיפול בילדים נפגעי התעללות: האחד – החשיבות שבהקשבה לילדים, והשני – החשיבות שביציאה מתבניות מוכרות ובעריכת התאמות לאינדיווידואל שהוא הילד או הילדה. הדברים נכונים גם כאשר באים לטפל בילדים נפגעי עבירה וגם כאשר מתכננים מהלכים למניעת התופעה או להפחתתה. שני המסרים הללו הם גם שני עקרונות חשובים באמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, האחד הוא עקרון ההשתתפות של ילדים בהחלטות הנוגעות לחייהם, והשני הוא עקרון

אני יודעת את התשובה באחד הימים הגיעה שרה למשרדי המועצה הלאומית לשלום הילד, עם העובדת הסוציאלית שסייעה לה, וידיה עמוסות שירים פרי עטה אשר נכתבו במשך שנים וגוללו סיפור אכזרי של התעללות שסבלה מידי אביה. במפגשנו הראשון נראתה שרה כפופת קומה, שערה הארוך כיסה את עיניה כווילון צפוף. בקול חלוש ובלי להישיר מבט הסבירה שהיא מקווה כי שיריה ישמשו שופר למסרים שהייתה רוצה להעביר לכל מי שנקרה בדרכו ילד נפגע התעללות, אנשי מקצוע ואנשים מהשורה כאחד, ויאפשרו להושיט לילדים יד ארוכה ומשמעותית.

* תודה והערכה לעו"ד דניאלה זלוטניק ולעו"ד רחלי הכהן שסייעו באיסוף החומרים המקצועיים ובעריכתם. עו"ד ורד וינדמן היא מנכ"לית המועצה לשלום הילד. 1 ). הוצאת המועצה הלאומית לשלום הילד. דברי מבוא מאת ו' וינדמן. 2002( שרה, ילדה גדולה: קובץ שירים 2

נקודת מפגש I 16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker