מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

כתב עת לקהילה העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה נקודת מפגש

המבט לאחור והפנים קדימה

I נקודת מפגש 1

2018 ינואר I שבט תשע ח I 14 גיליון

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker