מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

פגיעה בילדים והזנחתם בחברה הפלסטינית בישראל 1 ריאיון עם פרופ' מוחמד חאג' יחיא

אסמהאן סמרי

שכן הכיבוש הוא הנושא העיקרי שצריך להתמקד בו. למרות זאת, בעיניו היה חשוב שלא להפחית מערכן של תופעות אחרות שהחברה הפלסטינית חווה, והוא החל את מסעו בתחום זה, חקר ופרסם מאמרים ומחקרים בנושא. פרופ' חאג' יחיא התחיל להתעניין בתחום של האלימות בתחילת דרכו האקדמית, בסוף שנות השמונים, ואחר כך נושאי המחקר שלו הלכו והתרחבו. בהתחלה עסק בעיקר באלימות כלפי נשים, התעניין בפרופיל, בתכונות, במאפיינים ובעמדות של גברים אלימים כלפי ארוסותיהם. עד אז נושא האלימות כלפי נשים לא בא לידי ביטוי בעולם הערבי כולו, לא רק בחברה הפלסטינית. בשנים הללו הוקמה עמותת נשים נגד אלימות, הפעילות הקהילתית והחברתית נגד התופעה התחילה לעורר הדים, ובהמשך גם נגד התופעה של אלימות כלפי ילדים. היום הוא מתמקד בחקר האלימות בתוך המשפחה ובאלימות כלפי 2 נשים וילדים מהיבטים שונים.

כאשר חזר פרופ' חאג' יחיא מארצות הברית, לאחר קבלת , החל לדבר על התופעה של אלימות 1991 הדוקטורט בשנת כלפי נשים ולהעלותה אל התודעה. האינתיפאדה הראשונה הייתה בשיאה, והקולות ששמע בתוך החברה הפלסטינית אמרו שזה לא הזמן הנכון לעסוק באלימות כלפי נשים ולדבר עליה,

פרופ' מוחמד חאג' יחיא הוא חוקר בתחום של אלימות במשפחה ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד באוניברסיטה 1 העברית בירושלים. עד לפני ארבע שנים כיהן כמנהל תוכנית לימודי דוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה. כגון היקף התופעה, גורמי הסיכון שלה, השלכותיה הנפשיות לטווח הקצר והארוך, התמודדות נשים עם האלימות כלפיהן והתמודדות משפחות לילדים נפגעי 2 אלימות עם האלימות כלפי ילדיהם, תפיסות של החברה הערבית ושל אנשי מקצוע, אנשי שטח ואנשי אקדמיה בנוגע לנשים נפגעות אלימות וגברים אלימים. הוא ערך ואף פרסם מחקר על מטפלות במשפחתונים בחברה הפלסטינית, ועד כמה הן מוכנות לדווח – במקרה של חשד להתעללות בילדים – למערכות הרשמיות כגון המשטרה או שירותי הרווחה. נוסף על כך, חאג' יחיא חקר היבטים שונים של תופעת האלימות בקהילה ואת השלכותיה על הילדים, על ההורים ועל המשפחה, וכן את נושא האלימות הפוליטית והשלכותיה על הילדים והוריהם. הוא מתמקד בגורמי הסיכון שעלולים להגביר את ההשלכות השליליות, לצד גורמי חוסן והגנה שעשויים לצמצם את ההשלכות השליליות – גורמים אישיים, נפשיים, משפחתיים וחברתיים.

נקודת מפגש I 58

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker