מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

עשור לחרוב

להכשיר ו"לחנך" גם אותם. לשם כך עלינו לחנך ולהכשיר את התקשורת, את הפוליטיקאים, ואת אלו המניעים תהליכים – . הגישה פה צריכה להיות, לדעתי, The movers and shakers "מלמטה למעלה". בשנים האחרונות לא הצלחנו "להגיע" באופן מספק אל פוליטיקאים בכירים ואל אנשי תקשורת העובדים כבר שנים במערכת. לפיכך אנו זקוקים לסבלנות ועלינו להגיע אליהם בעודם בתחילת דרכם המקצועית. אנחנו חייבים להתמודד עם הבדידות של העוסקים בתחום זה. עבודה עם ילדים שנפגעו היא דרישה קשה מנשוא מבחינת הנטל על אנשי המקצוע. רק בשנים האחרונות התחלנו להבין את הטראומטיזציה המשנית שלהם. ואולם אם אנחנו כחברה לא ניתן כתף ונסייע לאנשי המקצוע בהתמודדות עם הבדידות ועם תשישות החמלה, כל מאמצינו ירדו לטמיון, עד כדי חוסר תפקוד של אנשי המקצוע. כדי להתמודד עם הבדידות שחשים אנשי המקצוע, אנחנו חייבים להקשיב לצורכיהם של אלה הפועלים בשטח, והחברה צריכה להראות שהיא מעריכה את עבודתם. אנחנו צריכים לסייע להם להתמודד עם פחדיהם ועם הטראומטיזציה המשנית שלהם, וחשוב מכול – אנו צריכים להראות להם שהם אינם לבדם. מכון חרוב מחויב לעתידם של אותם ילדים נפגעי התעללות והזנחה ומחויב לפעול למענם. המשימה שלנו לא השתנתה אלא קיבלה משנה תוקף ואישור מכל אותם אנשי מקצוע שעברו את הכשרות המכון במשך השנים. אנו ערוכים ונחושים להרחיב את הידע הקיים בתחום זה ולהכשיר את כל מי שבא במגע עם ילדים וללמד כיצד למנוע, כיצד לזהות וכיצד לטפל בילדים נפגעי התעללות. ולצד כל אלה, אנו רוצים להגביר בעיקר את עבודתנו בתחום המניעה. אנו מחויבים לעמוד מאחורי העוסקים בתחום זה ולסייע בידם להתמודד עם בדידותם. אנו נחושים להמשיך ולייצר ידע כדי  . לשמור על רמת המודעות הציבורית הקיימת, ואף להגדילה

I נקודת מפגש 23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker