מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

ליווי ילדים נפגעי עבירה בהליך הפלילי

מילים לסיום פרויקט הליווי של ילדים נפגעי עבירה בהליך הפלילי הוא דוגמה מצוינת לשיתוף פעולה מוצלח בין המגזר השלישי למדינה למען מטרה חברתית חשובה משותפת: לסייע לילדים נפגעי עבירה. החזון להפוך מודל שארגון וולונטרי פיתח, שדרג וביסס, לשירות מדינתי, הופך בימים אלו למציאות, ולא רק בזכות החזון והראייה למרחוק, אלא גם בזכות שותפות ואחריות קולקטיבית של סוכני שינוי מהכנסת ומהממשלה. ). נפגעי עבירה – לא עוד בנים חורגים אלא בעלי מעמד 2001( ' וינדמן, ו .3 ,50 , הסניגור חוקי ומוכר. ). העצמת היחיד כפלטפורמה להעצמת 2008( ' וינדמן, ו' וסולומון, ל הקבוצה: המקרים של ייצוג ילדים בהליכים אזרחיים וליווי ילדים נפגעי .2008 , משפט, חברה ותרבות עבירה. http://din-online.info/pdf/mht6-12.pdf ספר שמגר סבה, ל' וגל, ט' (תשס"ג). זכויות נפגעי עבירה בישראל, .)157 ' ב'(עמ .)2001( ' שמיד, ה', בר-גל, ד', כורזים, י', שטראוס, ע' והוכשטדט, מ היבטים ארגוניים, מבניים וניהוליים של עמותות המספקות שירותים אישיים האוניברסיטה העברית בירושלים, תכנית שוורץ. וחברתיים לילדים ונוער. ). טפסים של חמלה: היחס הציבורי לילדים 1996( ' שניידר, נ' ותלמוד, א .113 ,105 ,9 , תיאוריה וביקורת במצוקה. מקורות

הצעת החוק הפרטית, שהונחה על-ידי חברות הכנסת שולי מועלם-רפאלי, מירב מיכאלי ואורלי לוי-אבקסיס, אכן עברה בקריאה שנייה ושלישית בלי שהועלו כנגדה התנגדויות עקרוניות, ונראה כי הסוגיה היחידה שעמדה לדיון הייתה היקף הנפגעים שהתיקון יחול עליהם, וזאת אך ורק בשל היבטים תקציביים ולא מהותיים. התיקון כפי שהתקבל, על אף חשיבותו ההיסטורית, חלקי בלבד, והוא אינו נותן מענה לכלל הילדים נפגעי עבירה. זאת משום שהוא קובע כי הזכות לליווי תקום רק משלב הגשת כתב ילדים שנפגעו 11 האישום ורק ביחס לנפגעי עבירות מין חמורות. מעבירה שהוגדרה מעשה מגונה, לעומת זאת, אינם זכאים על פי התיקון לליווי מטעם המדינה. כך למשל, נוכח חלקיותו של התיקון, שלושה קטינים ממשפחה אחת שנפגעו מעבירות מין נחלקו למי שזכו לסיוע מטעם המדינה ולמי שלא קמה לו זכאות בשל העובדה שכתב האישום בעניין הפגיעה בו כלל עבירות מין שחומרתן פחותה. לעת הזאת ממשיכה המועצה לשלום הילד ללוות את כל הילדים נפגעי העבירה הרבים הפונים לתוכנית ואשר עדיין אינם זכאים לסיוע משפטי מטעם המדינה על-פי התיקון. לא רק הוראת המודל אלא גם יישומו בשותפות לצורך השלמת הליך ה"הלאמה" (גם אם החלקי) ולצורך יישומו המיטבי של החוק, פיתחה המועצה, בשיתוף מכון חרוב, תוכנית הכשרה מיוחדת המבוססת על הידע הייחודי אשר פותח ונצבר במועצה. ההכשרה מיועדת לעורכי הדין המייצגים קטינים מטעם הסיוע המשפטי, ומטרתה – לתת להם כלים שיאפשרו להם להעניק לקטינים נפגעי עבירות מין חמורות שירות מקצועי, רגיש ומותאם לזכויותיהם ולצורכיהם הייחודיים. כשלושים וחמישה עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי הוכשרו זו הפעם הראשונה ללוות 12 במשרד המשפטים ילדים נפגעי עבירה, ומזה כחמישה חודשים הם מלווים בפועל ילדים נפגעי עבירות מין חמורות. מהלך חשוב זה הוא ביטוי להכרה של משרד המשפטים בכך שהידע המקצועי נמצא בקרב המגזר השלישי ושרצוי להטמיעו בעבודתו, מתוך הכרה באפקטיביות של תוכנית הליווי ומתוך אחריות מקצועית. בכך למעשה הולאם המודל ברמה העקרונית-רעיונית – מודל העבודה, קרי מודל הכולל ליווי, תיווך, העברת מידע, שיתוף פעולה של הגורמים השונים והילד במרכז, ואף התקיימו הכשרות שנועדו להוציא את תיקון החקיקה מהכוח אל הפועל. כל זאת מתוך שיתוף ועל סמך הניסיון שנצבר בעבודתו ארוכת השנים של הפרויקט. כך נשמר הקשר המשמעותי והמועיל בין פרויקט הליווי של נפגעי עבירה ובין התיקון לחוק ויישומו.

אינוס, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה ועבירות מין במשפחה או בידי אחראי על קטין וחסר ישע. 11 מערך ייצוג קטינים ("עו"ד משלי"). 12

I נקודת מפגש 21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online