מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

גם הם ילדים הזקוקים לטיפול טיפול בילדים צעירים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת

123RF

1 שירלי בן-שלמה

מנתונים על פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער פגיעות מיניות 2,748 עולה כי בשנה זו דוּוח על 2016 לשנת מכלל 7.6% ), שהם 18 בין קטינים (מדובר בקטינים עד גיל 2 הדיווחים לעו"סים לחוק הנוער. כיצד התגבשה ההבנה שילד עם התנהגות מינית לא מותאמת זקוק לטיפול לא פחות ממי שנפגע, וכיצד מתרגמים את ההבנה לפרקטיקה מקצועית? כל אלו – בריאיון עם איזבל סרי לוי, עובדת סוציאלית, מפקחת ארצית לנושא פגיעות מיניות בילדים ובני נוער בשירות ילד נוער במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. דבריה מאפשרים התבוננות מאחורי הקלעים של התפתחות הטיפול בילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת – ילדים מתחת לגיל האחריות הפלילית. איזבל, התפקיד שאת ממלאת כמפקחת ארצית לנושא פגיעות מיניות בילדים ובני נוער במשרד הרווחה חדש למדי. מה היה הרקע להיווצרותו? התפקיד שלי נולד כששירות ילד ונוער קיבל עליו אחריות מרכזי הטיפול האזוריים שהוקמו כדי 13 מלאה להפעלת

רקע אחד הנושאים בתחום הפגיעות בילדים, שבהם חל שינוי מהותי בעשור החולף, הוא מודעות הקהילה המקצועית לכך שמי שפוגע זקוק לטיפול לא פחות ממי שנפגע. הבנה זו באה לידי ביטוי מיוחד בהתייחסות לפגיעות המיניות של ילדים – ובעיקר של הצעירים בהם, שעודם מתחת לגיל האחריות הפלילית.

ד"ר שירלי בן שלמה היא חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן וראש התכנית לתואר ראשון. 1 .2016 משרד הרווחה, האגף לשירותים חברתיים ואישיים, שירות ילד ונוער: פניות לעובדים סוציאליים לחוק הנוער והטיפול בהן – סיכום ממצאים, שנת 2 הוכן על-ידי :חוה לוי, עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער; ד"ר הלה חיים צוייג, מפקחת ארצית פיתוח תכניות, תשתיות ובקרת איכות; הילה פרץ, מרכזת .2017 תחום חוק הנוער. כסלו תשע"ח, נובמבר

נקודת מפגש I 22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online