מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

גם הם ילדים הזקוקים לטיפול

להעניק טיפול מקצועי וייחודי לקטינים שנפגעו מינית ולבני משפחותיהם. מרכזים אלה פותחו במסגרת מיזם משותף של קרן רש"י, קרנות ילדים בסיכון של המוסד לביטוח לאומי הוקמו מרכזי הטיפול והמשרד. בהמשך למיזם שבמסגרתו (ראו כתבה על הקמת המרכזים – נקודת לקטינים נפגעים ), הופעל עוד מיזם, מצומצם יותר, לטיפול 21 ' , עמ 6 מפגש בקטינים עם התנהגות מינית לא מותאמת. המיזם הופעל באמצעות כמה עמותות המתמחות בתחום טיפולי זה. זמן מה אחרי כניסתי לתפקידי, ולאחר הצגת תוצאות המיזם, הוחלט לראשונה שהמשרד יממן טיפול לקטינים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת, באופן דומה לזה שהמשרד מממן טיפול בילדים ובני נוער שנפגעו מינית. כבר בשלב הזה, החזון היה שהטיפול בילדים אלה, שהם ילדים הנזקקים למענה טיפולי מותאם כדי לסייע להם ולהוריהם, ישולב במרכזי הטיפול הקיימים לקטינים נפגעים מינית – כדי ליצור רצף של מענים טיפוליים בתחום הפגיעות המיניות בתוך מסגרת אחת. כלומר, הייתה הבנה שצריך לטפל בנפגע, וגם בילד עם ההתנהגות המינית הלא מותאמת. בהחלט. ההבנה הזאת נולדה מתוך הפניות שהתקבלו במחלקות לשירותים חברתיים אצל העו"סים לפי חוק הנוער וגם מתוך עבודה בין-משרדית – בעיקר עם משרד החינוך – בנוגע לפגיעות מיניות המתרחשות בין קטינים במסגרות החינוך. ההלכה המקצועית המקובלת אומרת שיש להפריד בין הפוגע לנפגע, וקיימת הסכמה מלאה שיש לתת מענה שיקומי לנפגע. אם בעבר לא פותחו מענים התפתחה כאן הבנה נוספת: טיפוליים עבור הילדים הפוגעים, היום יש הבנה שמדובר בילד הזקוק למענה טיפולי כילדים רבים אחרים שלהם קשיים רגשיים והתנהגותיים. גורמי הסיכון המאפיינים ילדים עם התנהגות מינית פוגעת ומשפחותיהם מסייעים לנו להבין שמדובר בילדים שלעיתים הם עצמם קורבנות של נסיבות אישיות או סביבתיות. בהקשר של הילד: התקשרות לא בטוחה, חוסר באמפתיה, חוסר אונים והאשמת אחרים, טראומות וחסכים, חשיפה לא מותאמת לתכנים מיניים, ולעיתים גם בעיות התנהגות שקשורות למבנה הנפשי של הילד. בהקשר הסביבתי: בתים שמעבירים מסרים מיניים לא ברורים, מודלים לחיקוי בעייתיים, סוציאליזציה לתפקידים חברתיים שמלווים באלימות ועוד. האם כל קטין עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת מועמד לטיפול או שיש סייגים? כידוע לך, הילדים המקבלים טיפול במענים הטיפוליים של משרד הרווחה סביב פגיעות מיניות מופנים על-ידי המחלקות לשירותים חברתיים במקום מגורי הילד והוריו. המשרד נתון בשלבי פיתוח של המענים הטיפוליים עבור ילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת, והשאיפה היא שבעתיד ילדים

, מפקחת ארצית לנושא פגיעות מיניות איזבל סרי לוי בילדים ובני נוער במשרד הרווחה

אלה יקבלו מענה בכל אחד ממרכזי הטיפול האזוריים.

שירות ילד ונוער רואה חשיבות מיוחדת בהפניית ילדים מתחת ) לטיפול, וזאת כדי שיקבלו מענה 12( לגיל האחריות הפלילית הולם בשלב מוקדם ככל האפשר. על אנשי המקצוע לסייע להורים להבין שילדם נתון במצוקה וזקוק לעזרה. במקרים רבים הסטיגמה הקשורה באופי ההתנהגות מוסיפה קשיים עצומים לילד ולהוריו – למשל, ילד שכבר בגיל הגן מכונה "אנס" על-ידי סביבתו ואף מנודה חברתית בשל כך. הממצאים מראים שאפשר לסייע לילדים אלה, וככל שנקדים להעניק את הסיוע, כך תגדל התועלת לילד. עוד קבוצה של קטינים שחשוב מאוד לסייע להם הם ילדים שבמשפחתם התרחשה פגיעה מינית בין אחים. (מאמר נוסף בנושא פגיעה מינית בין אחים ראו במדור "מפגש בשטח" בגליון זה) מקרים אלה מטלטלים את כל בני המשפחה, וכאן אנו מאמינים שיש לעבוד באופן המשלב טיפול אישי לכל ילד – מותאם לצרכיו, וגם טיפול להורים ולבני המשפחה האחרים. לטיפול מופנים גם ילדים ובני נוער מעל גיל האחריות הפלילית, עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת, אך שלא הופנו להליך פלילי. במקרים אלה, נעשית תחילה הערכת צרכים כדי 3 לוודא שהנער מתאים לסוג הטיפול שנוכל להציע.

מידע נוסף על ילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת אפשר למצוא באתר של מכון חרוב. לקישור לחצו כאן 3

I נקודת מפגש 23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online