מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

דבורה ליט סמואל

Dreamstime

המלצות: . חשוב ליצור סביבה מרגיעה. 1 ‏

ונפגעים גבוה. אם יש אינדיקציה להפרעת אכילה ו/או עדות להזנחת שיניים, תופעות אלה מעוררות חשד להיסטוריה של פגיעה מינית בילדות. עוד סימנים שצריכים לעורר תשומת לב הם דימוי גוף ‏נמוך ודימוי עצמי נמוך, הפרעה בוויסות הרגשי, הפרעה בתפיסת העצמי, קושי ביחסים בין-אישיים וסומטיזציה. . חשוב מאוד שלא לבקר את המטופל על הזנחה של 2 השיניים. כל ביקורת בעניין של בריאות הפה, המצטרפת להאשמה עצמית גבוהה בקרב נפגעים ונפגעות, עלולה לגרום להתחמקות ולהזנחה חמורה עוד יותר של הטיפול בשיניים. ‏במקרים של מטופלים המבטלים תורים לעיתים תכופות, אפשר להגיע להסכמה הדדית המאפשרת להם לקבוע תור בו ביום, כאשר הם מרגישים שהם מוכנים מבחינה רגשית ונפשית. . יש סימנים שונים היכולים לאותת על פגיעה מינית 3 (על-פי אתר מידע לנפגעות פגיעה והטרדה מינית .)www.mifkad.org.il הסימנים יכולים לבוא לידי ביטוי בכל אחד מתחומי החיים: מראה חיצוני: שינוי חד במראה החיצוני, כגון השמנה • קיצונית או רזון מהיר, לבוש מרושל, גדול במידותיו או לחלופין "מיני" וחושפני.

. לפני הטיפול מומלץ לקבל החלטות בשיתוף עם המטופל. 2 למשל, הסכמה על אות שיסמן לרופא אי-נוחות, בקשה להפסקת הטיפול או לעצירתו. . כיסא במצב חצי‏שכיבה עדיף על מצב של שכיבה מלאה. 3 ‏ במצבים ששכיבה מלאה נדרשת, חשוב לספק הסבר, ולהקפיד על שימוש במראה כדי להחזיר למטופל תחושת ביטחון. . מומלץ להשתמש באסטרטגיות מרגיעות ובאסטרטגיות 4 ‏ קוגניטיביות-התנהגותיות כדי להפחית תחושת חנק. . שימוש בכפפות ויניל עדיף על כפפות לטקס. 5 ‏ . להימנע משימוש בבושם או באפטר-שייב. 6 . להקפיד על נוכחות סייעת או על ליווי אישי של המטופל. 7 .‏ליצור תוכנית טיפול בשיתוף עם המטופל. 8 . להקפיד על יצירת קשר עם המטופל בזמן הטיפול ולבקש 9 משוב. . חשוב להקפיד על תשומת לב יתרה לשינויים בשפת הגוף 10 של המטופל במהלך הטיפול. ‏הערות נוספות . על-פי מחקרים, שיעור הפרעות האכילה בקרב נפגעות 1

נקודת מפגש I 40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online