מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

מפגש משפטי

), הגלריה הלאומית, דנמרק, ויקיפדיה 1617 משפט שלמה, ציור מאת פטר פאול רובנס (בסביבות

בין פטיש לסדן בעקבות פרשת תינוק המריבה - האם יש דבר כזה, אב לא ידוע?

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online