מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 17

לחיות בסוד

1 עופר בן דוד ארז 2 ונופר מזורסקי

"איש אינו שומר סוד טוב יותר מילד" – ויקטור הוגו

הקהילה הגאה או הקהילה הלהט"בית (ל-לסביות, ה-הומוסקסואלים, ט-טרנסג'נדרים, ב-ביסקסואלים) היא קהילה שכותרתה היא שם כולל עבור מי שנטייתם המינית איננה הטרוסקסואלית ו/או שזהותם המגדרית איננה תואמת את הציפייה החברתית מהמין שנולדו בו, כלומר איננה 3 סיסג'נדרית. אי-התאמה זו מובילה לבחינה מחודשת של האדם את הציפיות שלו מעצמו ושל החברה ממנו. בחינה זו מלווה פעמים רבות במועקה, בחששות מהעתיד ובקושי, ואלה משפיעים על גיבוש הזהות והערך העצמי. צעירים מתארים את תחושותיהם "ידעתי שיש משהו שאני רוצה לספר בקשר לשמירת הסוד: ולא יכולתי לספר לאף אחד"; "הרגשתי שאני פשוט לא רוצה לחיות יותר. שזה משהו שאני לא מסוגלת להחזיק יותר בתוכי ואני לא מסוגלת להתמודד איתו יותר... הרגשתי שהסביבה שלי תסתדר יותר טוב בלעדיי"; "הרגשתי שמשהו בי שונה" .)2019 , (בן שושן ההתמודדות של נוער גאה עם הזהות הלהט"בית מאופיינת לרוב בשמירת סוד ומלווה בפחד מדחייה בשל האקלים החברתי העוין והסטיגמות המתקשרות לזהויות אלו. ככל שיש מאמץ רב יותר להגן על הסוד, כך לזהות הלהט"בית יש השפעה רחבה יותר על התפקוד היומיומי. תהליך היציאה מהארון מגלם בתוכו את הצורך בחשיפת הסוד. תהליך זה מורכב, והוא מצריך מסע אישי – מבושה ובדידות לקבלה עצמית וגאווה. רבים חשים כי חשיפתו של הסוד תוביל לסיום החיים כפי שהכירו. עצם החשיפה מעלה את החשש מפני דחייה משפחתית ונידוי חברתי, מהתמודדות עם להט"בופוביה – אפליה, הדרה חברתית, התנכלות, התעללות רגשית ואף פיזית וסימני שאלה לגבי זוגיות. כל אלו מצטרפים לאתגרים השונים הטמונים בתקופת גיל ההתבגרות, המעמידים את הנוער מול סיכונים עופר בן דוד ארז הוא מנכ"ל הבית הפתוח בירושלים לגאווה 1 ולסובלנות (ע"ר). נופר מזורסקי היא עוזרת מחקר במכון חרוב. 2 אנשים שמזהים את זהותם המגדרית עם המין הביולוגי שלהם. 3

shutterstock

I נקודת מפגש 41

Made with FlippingBook HTML5