מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

ילדים ונוער נפגעי התעללות והזנחה מכלל הילדים 9% מהווים 18-0 והנוער ביישובי התוכנית.

9%

חלקם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה מכלל הילדים בגיל הרך הנתונים בסיכון לפי מדד סיכון אחוזים בקבוצת הגיל המתאימה

מדד סיכון*

6-4

3-0

6 סך הכול - ילדים שנפגעו מהתעללות והזנחה

51%

65%

הורים המתקשים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים לילדיהם

31.9%

40.9%

טיפול פיזי לא מתאים

23.6%

32%

השגחה לא מתאימה

22.6%

15%

ילדים החשופים להתנהגויות מסַכּנות במשפחה

14.9%

10.5%

חשד / התעללות פיזית במשפחה

6.6%

2.7%

חשד / התעללות מינית במשפחה

1.2%

0.3%

חשד / התעללות מינית מחוץ למשפחה

1.3%

0.3%

המדד בנוי מהסעיפים המפורטים לעיל; הנתונים אינם כוללים הזנחה רגשית והתעללות רגשית. 6 כצפוי, רוב הילדים בגיל הרך סובלים מהזנחה שעיקרה הקושי של ההורים לדאוג לקבלת השירותים הנחוצים לילדיהם, טיפול פיזי לא מתאים והשגחה לא מתאימה. אחוזים נמוכים מאוד מהם מדווחים כמי שנפגעו פיזית או מינית.

I נקודת מפגש 11

Made with FlippingBook Learn more on our blog