מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

איתי ברגר

אלו המשתמשים בעקרונות/מונחים אחרים) מסכימים כי יש להכשיר צוותים ייעודיים לטיפול בטראומה בילדים, ובד בבד להקנות את עקרונות האבחון והזיהוי לכלל המטפלים בילדים נפגעי הזנחה והתעללות – החל בצוותים רפואיים במרפאות, בחדרי המיון ובמחלקות בתי החולים, וכלה בצוותים טיפוליים במערכות הבריאות והחינוך (מרמת הפעוטונים ומעונות היום ועד סוף כיתה י"ב). לצורך איתור וזיהוי יש להשתמש בכלים מתוקפים ויש להפנות את הילדים אל צוותים ייעודיים שהוכשרו לטיפול בתחום המיוחד הזה. בנוגע להתערבות המתאימה המקובלת על רוב הגורמים בתחום - יש שלושה שלבי התערבות: א. התערבות ראשונית: מניעה של מקרי התעללות והזנחה ב. התערבות משנית: הפחתת חומרת הפגיעה ועוצמתה ג. התערבותשלישונית: טיפול בנזקים ארוכי הטווח והפחתתם.

האם יש תוכניות התערבות וטיפול המבוססות על עובדות מחקריות? 300- בהחלט יש. סקירת הספרות המחקרית מעלה יותר מ תוכניות כאלו המבוססות על עקרונות דומים המותאמים לגילים שונים. ממצא זה מעודד, והוא מראה כי המחקר נושא פרי במהירות. אבל מבט מעמיק יותר מגלה כי רק מיעוט לטווח הארוך. trauma survivors- מכלל התוכניות מתמקד ב תוכניות מסוג זה עדיין זקוקות לפיתוח מבוסס התנסות ומחקר. העקרונות המלווים את התוכניות השונות נסמכים על בסיס דומה: מכיוון שסטרס רעיל מוביל לתגובות פיזיולוגיות המשפיעות לרעה על מבנה המוח והתפתחותו, הרי עצירת הסטרס הזה תוביל לירידה ברמת הורמוני הסטרס, תפחית את השיבוש שנגרם לתגובות מערכת החיסון ולתגובות הנוירו-אנדוקריניות, ובכך תעצור את מעגל הקסמים השלילי ואולי אף תאפשר החלמה וריפוי.

מסגרת אקולוגית-ביולוגית-התפתחותית עבור מדיניות ותוכניות לגיל הרך

יסודות להתפתחות בריאה

מנופי מדיניות ותוכניות לחדשנות

יכולות של הדמויות המטפלות בילדים ושל הקהילה

— שירותי בריאות בסיסיים — בריאות הציבור — מסגרות לטיפול בילדים וחינוך לגיל הרך — רווחת הילד — התערבות מוקדמת — יציבות כלכלית של המשפחה — פיתוח קהילתי — פעולות של המגזר הפרטי

— זמן ומחויבות — משאבים פיננסיים, פסיכולוגיים ומוסדיים — מיומנויות וידע

— יחסים יציבים ורגישים — סביבה בטוחה ותומכת — תזונה נכונה

אקולוגיה

נקודת מפגש I 14

Made with FlippingBook Learn more on our blog