מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

קשת ההפרעות אשר נגרמות מחשיפת העובר לאלכוהול

חזרה למקרה הקליני במעבר יסודי על מסמכי האימוץ נמצא תיעוד שלפיו האם 5 הביולוגית הובאה שיכורה להשגחה בחדר מיון בשבוע של ההיריון. בדיקות שנעשו לאחר הלידה שללו 8 ובשבוע . בבדיקה גופנית לא נמצאו מאפיינים CMV- זיהום תוך-רחמי ב של משקל 3 בפנים. עם זאת, הילדה באחוזון FASD של של גובה. באבחון פסיכו-דידקטי שעברה, יכולת 8 ובאחוזון לגילה, וביכולת המילולית היא 2 החשבון הייתה באחוזון באחוזון נמוך לגילה. נראה כי היא סובלת מהפרעות נוירו- התפתחותיות הקשורות לחשיפה טרום לידתית לאלכוהול. היא הופנתה לטיפול פסיכולוגי, והמשיכה לקבל סיוע מתוגבר בתחום הלימודי. האם הופנתה להדרכה הורית. חשיבות בהפחתה של רגשות אשמה, FASD לסיכום, לאבחון כעס ותסכול. בעצם האבחנה יש לעיתים קרובות הקלה. עם זאת, צפוי שהן הילדים והן ההורים ייאלצו להתמודד עם הקשיים במשך שנים רבות. נוסף על כך, יש לזכור שצפויים שינויים עם הזמן וההתפתחות. יש צורך מתמיד בהערכה מחדש של תגובה לטיפול, בעיקר אם התערבות אינה יעילה הוא FASD- או שיעילותה פוחתת עם הזמן. מכיוון שהטיפול ב אתגר מתמשך, יש חשיבות גדולה לחינוך האוכלוסייה כדי למנוע את קשת ההפרעות.

מקורות Fisher, E., Loock, C., Melamed, A., Blank, S., & Koren, G. (2019). Prevalence of fetal alcohol spectrum disorder among high-risk children and adolescents in a correctional facility. Israel Medical Association Journal, 21 (1), 41-44. Hoyme, H. E., Kalberg, W. O., Elliott, A. J., et al. (2016). Updated clinical guidelines for diagnosing fetal alcohol spectrum disorders. The Journal of Pediatrics, 138 (2), e20154256. Jones, K. L., Smith, D. W., Ulleland, C., N., & Streissguth, P. (1973). Pattern of malformation in offspring of chronic alcoholic mothers. The Lancet, 301 (7815), 1267–1271. Lemoine, P., Harousseau, H., Borteyru, J. P., & Menuet, J. C. (1968). Les enfants des parents alcoholiques: Anomolies observees a propos de 127 cas [The children of alcoholic parents: Anomalies observed in 127 cases]. Quest Medical, 25 , 476–482. Senecky, Y., Inbar, D., Diamond, G., Basel-Vanagaite, L., Rigler, S., & Chodick, G. (2009). Fetal alcohol spectrum disorder in Israel. Israel Medical Association Journal, 11 (10), 619-622. Senecky, Y., Weiss, N., Shalev, S. A., Peleg, D., Inbar, D., Chodick, G., Nachum, Z., Bar-Hamburger, R., & Shuper, A. (2011). Alcohol consumption during pregnancy among women in Israel. Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology, 18 (2), 261-272. Stratton, K., Howe, C., & Battaglia, F. (Eds.) (1996). Institute of Medicine. Fetal alcohol syndrome: Diagnosis, epidemiology, prevention, and treatment. Washington, DC: National Academies Press. Sullivan, W. C. (1899). A note on the influence of maternal inebriety on the offspring. Journal of Mental Science, 45 (190), 489-503. Tenenbaum, A., Hertz, P., Dor, T., Castiel, Y., Sapir, A., & Wexler, I. D. (2011). Fetal alcohol spectrum disorder in Israel: Increased prevalence in an at- risk population. Israel Medical Association Journal, 13 (12), 725-729. Weyrauch, D., Schwartz, M., Hart, B., Klug, M. G., & Burd, L. (2017). Comorbid mental disorders in fetal alcohol spectrum disorders: A systematic review. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 38 (4), 283-291. doi: 10.1097/DBP.0000000000000440.

שתייה משמעותית TWEAK >3 שאלון כמה משקאות דרושים כדי לגרום לך סבילות: • להרגיש? האם חברים/קרובים דאגו/התלוננו בשל/ דאגה: • על השתייה שלך בשנה האחרונה? האם קורה שאת שותה בבוקר פקיחת עיניים: • עם ההתעוררות? האם חברים/בני משפחה סיפרו לך על שכחה: • דברים שעשית/אמרת כששתית שלא זכרת? האם את מרגישה לעיתים שאת צריכה הפחתה: • להפחית את השתייה?

I נקודת מפגש 25

Made with FlippingBook Learn more on our blog