מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

עבירות בתיקים שנפתחו 405 סך הכול

נגד גוף* 88.6%

עבירה אחרת 0.5% מוות ברשלנות*** 1% מין** 9.9%

3-6 עד גיל 50% ,3 עד גיל 50%

3-6 עד גיל 50% ,3 עד גיל 50%

*תקיפה, חבלה גופנית חמורה, רשלנות פלילית. .6-3 בילדים בני 38- ו 3 בילדים עד גיל 2 - 40 **בכלל זה אינוס ובעילה, מעשה מגונה שלא בכוח, בתיקים הללו היה .6-3 בגין ילדים בני 2- ו 3 תיקים בגין ילדים עד גיל 2 , תיקים על רקע גרימת מוות ברשלנות 4 ***בשנים אלה נפתחו

, סיבת הסגירה: תיקים נסגרו 260

סיבה אחרת 5% עניין לציבור מחוסד 15% מחוסד ראיות 88%

הגיעו לידי כתב אישום מהתיקים שנפתחו 7.7% רק

כצפוי, ככל שגיל הילדים בוה יותר - מספר כ בי האישום שהוגשו קטן יותר, ואחוז סגירת התיקים בפרקליטות בוה יותר.

7.7%

שבהם הוגש 29 מקרים מתוך 5- ב כתב אישום הורשע העבריין בביצוע העבירה.

I נקודת מפגש 27

Made with FlippingBook Learn more on our blog