מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

בניית חוסן ואיכות טיפול בתהליכי הדרכה במסגרות לגיל הרך

"ברור לי ש'קרה לו משהו', הוא כאילו לא מתנהג כתמול • שלשום..." "איך אני יכולה להתייחס למה שקרה לילד? הרי לא • משתפים אותי במה שקרה לו ואין לי מושג מה עבר..." "רון הגיע בבוקר עם אימו, האם כולה נרגשת ונסערת. • מתברר שהם עברו תאונת דרכים קלה בדרך לכאן. רון צמוד לאימו ולא מוכן לזוז ממנה. איך עליי להתנהג איתו בהמשך היום? מה עלי להגיד לו ולאימו? איך והאם עליי להתייחס למה שקרה? אולי פשט עדיף לשדר 'הכול כרגיל', להיכנס לשגרת היום וזהו?" אחרי לילה שבו התעוררו תושבי האזור כמה פעמים לאזעקות • 'צבע אדום', מתלבטת מנהלת המעון עד כמה להתייחס לעניין זה כשתפגוש את הילדים בבוקר וכמה להתעלם ולשדר במעון 'הכול כרגיל' מתוך הימנעות מהתייחסות ושיח על העניין וחזרה מלאה לשגרה שמאפיינת את חיי המעון... הדרכה שמטרתה לפתח חוסן בקרב מטפלות וילדים במעון נותנת מקום לשאלות כאלה, לקונפליקטים ולסיטואציות שצוותים במעונות היום מתמודדים עימם, סביב אירועים קשים שילדים חווים. במרבית המעונות שוהים ילדים שהם ילדים בסיכון המוגדרים ועד Toxic stress על פני הרצף דחק התפתחותי, דחק רעיל 2 טראומה. יכולתם של ילדים אלה לפתח את אבני הבניין והמיומנויות הקריטיות להתפתחות (פונקציות ניהוליות, ויסות, קשב, אמפתיה, מיומנויות חברתיות) נפגעת בשל תנאי הדחק הקיצוני שהם נתונים בהם. לעיתים קרובות ילדים אלה, שניסיונם ערער את יכולתם לבטוח במבוגרים, אינם יכולים לנצל את שהותם במעון לשם חקירה ולמידה. לתוכניות שעוסקות בהעשרת הסביבה החינוכית של הילד יעילות נמוכה כאשר מדובר בילדים אלה. השהות במעון בקבוצות גדולות, ובתנאים של אי ויסות, לא רק שאינה מסייעת להם ללמוד ולתרגל את המיומנויות שנפגעו, אלא היא אף גורמת להרעה במצבם והם שרויים רוב הזמן במצב הישרדותי. אין להתפלא על כך שהתנהגותם מקשה מאוד על הצוות, החל בהתפרצויות זעם ואלימות וכלה בניתוק מהסביבה ואי היענות לפניות של המטפלות. השהות שלהם בקבוצת ילדים מקשה גם על כלל הקבוצה, ובמצבים מסוימים אף מסכנת אותה. יכולתם של ילדים אשר חוו אירועי חיים קשים לחזור ו"לתקן" את מה שנפגע תלויה בנוכחותה של מטפלת קבועה, זמינה רגשית – "מלאך בחייהם" (מטפורה שטבעה פרופ' אליסיה ליברמן). זו יכולה להיות דמות שמסייעת להם בפיתוח החוסן ובפיתוח המיומנויות השונות. ידוע היום כי החזרה מוקדמת

ככל האפשר של הילדים לנתיב ההתפתחותי מספקת תוצאות Van ( טובות יותר מניסיון לתקן את הדברים בגיל מאוחר יותר .)Horn & Lieberman, 2008 לאיכות הקשר עם המטפלת חשיבות מכרעת במיוחד עבור ילדים בסיכון, הן בגלל קשיים מולדים והן בגלל חשיפה לגורמי דחק וטראומה. כלומר, תוכניות התערבות מועילות מבוססות על ההבנה של השפעות הגומלין בין הילד למבוגר המטפל בו ומתרכזות הן בהפחתת רמת הדחק של הילדים בתמיכת מבוגר Osofsky( קרוב והן בהעצמת המבוגרים המטפלים בילדים אלה .) & Lieberman, 2011; Raver, Blair, & Li-Grining, 2012 מודל ההדרכה המותאם לצורכי מסגרות חינוכיות בגיל הרך הוא מודל אינטגרטיבי המשלב בין מודלים שונים של הדרכה קלינית, רפלקטיבית, ממוקדת ביחסים ומבוססת על תצפית ומעורבות פעילה של המדריכה בכיתה. במרכז מודל ההדרכה ניצבות נשות המקצוע (מנהלת, מטפלות) שעומדות במגע ישיר עם הילדים, ואיכות הטיפול והחינוך בתינוקות ובפעוטות מוטלת על כתפיהן. ההתפתחות האישית דגש מרכזי במודל ההדרכה מושם על , עניין חשוב ביותר במציאות והמקצועית של המודרכת הישראלית שבה לעיתים קרובות המטפלות חסרות הכשרה מספקת בתחום הגיל הרך. מנהלות המעונות זקוקות גם הן למסגרת הדרכה שתקשיב ותיתן מענה לצורכיהן. Shonkoff & Fisher, 2013;( חוקרים שעסקו בתחום זה ) בחנו תוכניות התערבות שנמצאו יעילות עבור Zeanah, 2019 ילדים בסיכון. אחת המסקנות החשובות שלהם והמלצה מרכזית הייתה שכדי לסייע לילדים בסיכון יש לתת תשומת לב למבוגרים המטפלים בהם ולחזק את כוח האדם המקצועי בקהילה, כדי שהם יוכלו לסייע לילדים לפתח מיומנויות התמודדות וחוסן נפשי. הם מסכמים את סקירתם במסקנה המופנית אל קובעי המדיניות, והיא – שההשקעה הישירה בילדים בסיכון בתוך המעונות מניבה תועלת שולית בלבד. לעומתה, ההשקעה המשתלמת ביותר היא במערכת המבוגר והילד, הן ביחסי הורה-ילד והן ביחסי מטפלת-ילד במעון. להשקעה זו שני כיוונים: . יש להשקיע בהדרכה ממוקדת באיכות האינטראקציה 1 מטפלת-ילד, ובמתן כלים למטפלת בהתמודדותה עם הילדים. . במהלך ההדרכה יש להשקיע ברווחתה הנפשית של 2 המטפלת ובבניית החוסן שלה כדי למנוע שחיקה (תופעה שכיחה ביותר במעונות). ההשקעה במטפלת היא שתאפשר אינטראקציה איכותית עם הילדים ותתמוך בה.

, כגון ילדים במצבי עוני והזנחה, גירושים בקונפליקט גבוה, מחלות נפשיות ופיזיות של הורים וכדומה. ACE גורמים המפורטים ברשימת גורמי 2

I נקודת מפגש 33

Made with FlippingBook Learn more on our blog