מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

טלי בורלא

מהילדים שבעניינם התקבלה החלטה 54%- בקשר ל הילדים) נקבע כי ביתם הקבוע הוא בבית 59 מתוך 32( ילדים) החל הליך אימוץ. 12( 20%- הוריהם, ובקשר ל מקרים הסתיימה התוכנית ללא החלטה על בית 15- ב לכאורה, נתון זה 11 קבוע, ונקבעה תוכנית ארוכת טווח. אמנם מצביע על פער בין מטרות התוכנית ובין השגת מטרותיה, אך בחינתו לעומק מעלה כי תוכנית ארוכת טווח נקבעה רק במצבי אומנות קרובים או במצבי 12 אומנות ייחודיות. מאחר שכל אחד מהנתונים הללו מייצג ילדים עם סיפורי חיים מורכבים, ההמחשה הטובה ביותר לעומק השינוי בחייהם היא, לדוגמה, סיפורה של דנה: דנה, היום תלמידת כיתה א', שהתה במשמורת סביה מצד האם מאז היותה כבת חודשיים, בשל התמכרותם של הוריה לסמים. אִימה , ילידת רוסיה, החלה להשתמש בסמים כבר . משבר העלייה, שהתרחש ארבע שנים קודם 13 כשהייתה בת לכן, והשעות הארוכות שבילתה לבדה בבית מאחר שהוריה נאלצו לעבוד, הובילו להתנהגויות בעייתיות שאפיינו אותה מאז היותה בת עשר ולאורך תקופת התבגרותה – בעיות משמעת, חוסר שליטה, ובהמשך אף מעברים בין מסגרות. אביה של . נסיבות 13 דנה, בוריס, עלה ארצה גם הוא עם משפחתו בגיל חייו, שכללו חשיפה לאלימות ולסמים כבר בגיל צעיר (בן לאב נרקומן), הובילו לפליטתו אל הרחוב, לעבירות רכוש וסמים ולשני מאסרים. זמן קצר לאחר שדנה נולדה ולאחר שהועברה לסביה, הצליחה אימה להיגמל מהסמים, אך למרות הצלחה זו לא הצליחה לשקם את חייה – היא הכחישה את קשייה, ראתה את צרכיה בלבד ולא הצליחה לראות את קשייה של בִּתה. כעבור זמן נגמל גם אביה מסמים, אך גם הוא לא יכול לקבל אותה למשמורתו. דנה חיה בבית הסבים מרבית חייה, אך על אף היציבות לכאורה, היא חיה בבלבול מתמיד – היא נהגה לקרוא לאימה "אימא" ולסבתה "סבתא" כאשר בילתה עם שתיהן, אך כשהייתה עם הסבתא לבדה, נהגה לקרוא לה "אימא". פעם בשבוע הייתה מבלה בבית סביה מצד אביה, אך ניכר שאין שם סדר ברור, אין לוחות זמנים ולא ברור מי אחראי לה ומתי. מציאות זו הובילה לבעיות אכילה ולהתנהגות נמנעת. כשנכנסה המשפחה לתוכנית, איש לא האמין ביכולתה של האם להשתקם. הוריה, סביה האומנים של דנה, האשימו אותה

לבד מהקשר הבין-אישי החשוב, ההתערבות הטיפולית של העובד ועבודה אקטיבית על מיצוי זכויות, נדרש העו"ס פעמים רבות להפנות את המשפחה אל שירותים ובעלי תפקידים ייעודיים במחלקה ומחוצה לה לצורך התערבות ממוקדת, לעיתים קרובות סביב טראומה מינית. גם בתחום זה, משאבי הזמן העומדים לרשות העובד והמשאבים הכלכליים מאפשרים לתפור חליפה טיפולית אישית, שלא תמיד אפשרית במסגרת המענים הקיימים בקהילה. היכולת למצוא פתרונות ייחודיים, שאינם בנמצא בשירותים הקיימים, אפשרה גם התערבות דיאדית הורה-ילד עבור כל אחת מהמשפחות המשתתפות בתוכנית שילדיהן שוהים במסגרת אומנה. ברוב רובם של המקרים התקיימה התערבות בזכות התגייסותם של מובילי תוכנית זו. 9 זו במסגרת מימ"ד, ואולם במצבים החריגים שבהם היא לא התאפשרה, אפשרה התוכנית את מימון ההתערבות הדיאדית – התערבות קריטית בבנייה מחודשת ובחיזוק של הקשר בין ההורה לילדו, במקרים שהילד שוהה מחוץ לבית ההורים. ממצאי אמצע הפיילוט כעבור שנתיים וחצי מראשית התוכנית נאספו נתוני אמצע, והם מצביעים, כבר כעת, על יכולתה של התוכנית ליצור שינוי של ממש בחייהם של ילדים בסיכון גבוה. כשם שצוין בתחילה, הנתונים שנאספו טרם השקת התוכנית הצביעו על שהות ארוכה של ילדים במשפחות אומנה, בין היתר – בשל היעדר הנחיות ולוחות זמנים מוגדרים לקבלת מעלים כי 10 החלטה על ביתם הקבוע. נתוני האמצע בתוכנית עבודה על פי לוחות זמנים מוגדרים משפרת במידה ניכרת את הצלחת המחלקה בקבלת החלטה על ביתו הקבוע של משפחות שסיימו שנה וחצי ויותר בתוכנית, 42 הילד: מתוך התקבלה החלטה בדבר בית קבוע בקשר לשלושים משפחות משפחות 17- ). מבחינת טווח קבלת ההחלטות, בקשר ל 71%( 13- ) התקבלה ההחלטה כעבור שנה וחצי, ובקשר ל 40%- (כ ) התקבלה ההחלטה כעבור שנתיים 30%- משפחות אחרות (כ מכניסת המשפחה לתוכנית. עוד מראים הנתונים כי במסגרת התוכנית התקבלו החלטות מגוונות בנוגע לילדי המשפחות המשתתפות;

תוכנית מימ"ד היא תוכנית סיוע לשיקום התפקוד ההורי עבור הורים שילדיהם מושמים בסידור החוץ ביתי באומנה. התוכנית משותפת למשרד 9 הרווחה ולאשלים. משפחות בחמישה יישובים, צפוי להסתיים 50 המשפחות המשתתפות בתוכנית נקלטו במחלקות בהדרגה, ולפיכך שלב הפיילוט בתוכנית, הכולל כאמור 10 .2020 באמצע שנת ילדים במסגרת משפחת אומנה ובקשר לשני ילדים במסגרת פנימייתית פוסט אשפוזית. 13- בקשר ל 11 הילדים שהתקבלה בקשר אליהם החלטה על תוכנית ארוכת טווח במסגרת האומנה, שבעה ילדים שוהים באומנת קרובים, ארבעה ילדים – 13 מתוך 12 באומנות טיפוליות, ושני ילדים שוהים במשפחת אומנה מוסלמית. אשר לילדים מוסלמים, יש לציין כי חוקי האסלאם אוסרים על אימוץ, ולכן ברוב המקרים יש קושי רב במציאת משפחה מאמצת לילדים שגילם עולה על כמה חודשים.

נקודת מפגש I 54

Made with FlippingBook Learn more on our blog