מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

דבר העורכות

יפה ציונית

נעמי גוטמן

לידתו; פגיעה וטראומה בילדים בגיל הרך אלה ומתן מענים מתאימים לאחר שנפגעו. התעללות והזנחה בגיל הרך עלולות לגרום נזק למוח העובר והתינוק ולהזיק לחייו גם בעתיד. יש לכך משמעות לא רק ברמת הפרט – הילד שנפגע, אלא גם בהשלכות על חייו הבוגרים, על משפחתו ועל קהילתו. מניעת פגיעה בילדים הנתונים בסיכון וטיפול נכון באלה שכבר נפגעו מהתעללות עשויה למנוע פגיעות נוספות ולתת לילד הזדמנות להתאושש ולהשתקם. על השלכות הפגיעה בילדים טרם לידתם ובתחילת חייהם . הוא דן בשינויים שמתחוללים במוח פרופ' איתי ברגר כותב העובר ובשאלה אם אפשר לתקן את הנזקים הללו. מדובר בתחום צעיר יחסית שהידע בו אינו מלא, והוא מדגיש את הצורך לחקור במרץ, לפתח, ולספק שיטות לאיתור ולהתערבות מוקדם ככל האפשר, כדי למנוע ולהפחית את השפעת הסטרס הרעיל על התפתחות המוח בילדות. יש בפגיעות המוחיות שציין פרופ' ברגר כאלה שנגרמו פרופ' בעקבות שתיית אלכוהול של האם בעת ההיריון. מתארת את קשת הפגיעות והקשיים אורנה דיאב-ציטרין המלווים ילדים שנפגעו עוד בהיותם בבטן אימם. ילדים אלה לא תמיד מאובחנים נכונה. אנו מקווים לחזור אליכם בעתיד עם מאמר על דרכי הטיפול האפשריות בילדים הסובלים מפגיעות מסוג זה. עוסקות במאמרן בנשים יפעת פולק כהן ומאירה עליאש שנפגעו מטראומה מינית – בהשלכות הפגיעה על ההנקה שלהן ועקב כך – על התינוק, וכיצד לנהוג כשמתגלה שאם מיניקה נפגעה מינית. לשם כך יש פרוטוקול המפרט כיצד לאתר ולפעול במקרים של קשיי הנקה הנובעים מסיבה זו. )3-0( רוב הילדים בישראל שוהים בשנות חייהם הראשונות

אנו שמחות להציג לפניכם את הגיליון הנושאי השנתי, גיליון של כתב העת נקודת מפגש, והפעם הנושא הוא הגיל הרך 19 .)6-0 (גילאי הגיל הרך הוא הבסיס להתפתחות הילד. זו תקופת העיצוב של אישיותו וחשיבתו, תקופת הבנייה של יכולותיו, של ערכיו, של יכולות התקשורת שלו ושיתוף הפעולה עם סביבתו. זה גם חלון הזדמנויות להשפעה על ביסוסה של תשתית איתנה להתפתחותו התקינה של הילד ולחיזוק דפוסים של הורות בריאה. על כן לעבודתם של אנשי מקצוע בתחום של ילדים נפגעי התעללות יש משנה חשיבות, הן במניעת פגיעה והזנחה מבעוד מועד והן באיתורם וזיהוים של ילדים שנפגעו ובמתן המענים המתאימים. והקמת התוכנית 2008 בעקבות הקמת ועדת שמיד בשנת 2016-2008 הלאומית לילדים בסיכון, מופו במהלך השנים ילדים בסיכון ביישובי התוכנית. ביישובים אלה 260,000- כ ) מתוכם הם 31%( מילדי ישראל, שליש 85% מתגוררים כ ילדים בגיל הרך בסיכון ויותר ממחציתם הם ילדים שנפגעו מהתעללות ומהזנחה (המיפוי אינו כולל ילדים נפגעי התעללות רגשית או הזנחה רגשית. אלה ייכללו במיפוי הבא). נתוני התוכנית הלאומית לילדים בסיכון, המובאים בתחילת גיליון זה, ממחישים את חשיבות היכולת לאתר ילדים כבר בשלב מוקדם של חייהם. הם מראים, לצערנו, שרבים אינם מאותרים בשלב זה של חייהם, ולכן חובה עלינו לדאוג לשפר את רמת האיתור ואף את מתן המענים שהם צריכים לקבל. יכולת האיתור עשויה להיות קריטית, כפי שראינו במקרים של פגיעה בפעוטות על ידי הסובבים אותם ואף מוות, כפי שהתפרסם בעיתונות. המאמרים בגיליון שלפנינו עוסקים בגיל הרך בכמה מישורים: השלכות הפגיעה על העובר בתחילת חייו ועוד טרם

נקודת מפגש I 6

Made with FlippingBook Learn more on our blog