מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

כלל ישנה ועדת החלטה. כשמופעל החוק - החוק פועל באותו אופן. לילדים במצבי סיכון חמור מהקהילה הזרה ישנן אותן זכויות כמו לילדים ישראלים, ובעת הצורך ניתן לשלוח לקלט חירום, להוסטלים ולפנימיות בקהילה." , פקידת סעד עירונית בתל אבישג לנגל אביב, טוענת שאין שוני בהתערבות המקצועית כלפי ילדים מקרב הקהילה הזרה. לדבריה, "כלפי כל ילד השוהה בישראל, שישנו חשד שעבר פגיעה או התעללות, ההתייחסות זהה לחלוטין. אין שום הבדל. לעִתים, כאשר אנו מבינים שהשוני בנורמות החברתיות ובערכים מוביל לפגיעה בילד, אנו מנסים לעבוד עם ההורים ולתת מקום להליך טיפולי." פנייה לוועדת פטור מטעם פקידת הסעד נעשית במקרים שהילד עלול להפסיד יותר משירוויח בעקבות פנייה למשטרה. יש המניחים ששכיחים המקרים שפונים בגינם לוועדת פטור בקרב הקהילה הזרה, אך בפועל לא זה המצב. "אני יודעת שבעבר היו הרבה פניות לוועדת פטור במחשבה למנוע פנייה למשטרה, אך היום זה כבר לא שיקול." אבישג מוסיפה ומדגישה כי טובת הילד עומדת במרכז: "מה שכולנו רוצים להשיג זה שהפגיעה תיפסק באופן מידי. זה מה שמנחה אותנו." , מנהלת מסיל"ה, מחזקת תמר שוורץ את הדברים: "אין לנו חשש לפנות לפקידת סעד, טובת הילד עומדת מול עינינו. חוץ מזה, המשטרה היא גוף נפרד ממשטרת ההגירה, ולכן זה לא ישפיע על הגירוש. הטיפול הוא כבכל ילד ישראלי, והשיקול הוא טיפולי בלבד."

רגישת תרבות, כאשר אנו כמטפלים לומדים לפעול בדרכים יצירתיות. בטיפול אנו מכבדים את המקום שממנו ההורה מגיע וגם עוסקים בנרמול שלו. במקום שממנו הוא בא, שם באפריקה, יכול להיות שזה התאים, אבל במציאות שלנו בישראל - זה שונה וזו המציאות. אני לא מוחקת את העבר שלהם, ועם זאת מתייחסת למציאות כאן ועכשיו." לצד הקניית הכלים החינוכיים בטיפול, מנסים לעזור להורה להגיע אל הילד שבתוכו ולהתחבר אליו, כדי לטפל נכון יותר בילד שלו. מדובר בהורים שהם עצמם לא חוו את הילדות במובן המוכר והפשוט של המילה, אלא תפקדו כילד הורי. "בעצם, הם הורים טובים ואלה הכלים החינוכיים שלהם, ככה הם גדלו", ממשיכה מאיה, "אבל זה לא אומר שהם לא פגועים בעצמם". איפה עובר הגבול לרגישות תרבותית? "כאשר אין שיתוף פעולה מצד ההורים ורואים שכל מישורי החיים אצל הילד נפגעים, הבעיות הולכות ומעמיקות, הטיפול עובר לידי פקידת סעד, ובדרך

כלים להצבת גבולות ולניהול סדר יום קבוע המתאים לגידול הילד. בד בבד ניתן טיפול לילד עצמו או למשפחה כולה. בסיום הטיפול יש ליווי מתמשך בשיתוף פעולה עם המסגרות השונות, לשם מעקב. , עובדת ילדים בסיכון עקב מאיה קלפוס אלימות והזנחה מטעם מסיל"ה, אמונה תיקים, מחציתם במעורבות 100- על כ של פקידת סעד. תארי את ההליך הטיפולי שנעשה במסיל"ה. "ברגע שאני מקבלת דיווח אני מעבירה את המידע לפקידת סעד כי יש חובת דיווח, והטיפול נעשה תחת חסותנו. הדיווח על אלימות מגיע רק אחרי שהילד עבר חקירת ילדים. המשפחה מוזמנת למסיל"ה לשיחה, וכאשר יש שיתוף פעולה מצד ההורים, נעשה טיפול קצר מועד. הטיפול מובנה ובעיקרו מעניק להורים כלים להתמודדות עם הילד כאן, בארץ. נעשית התאמה תרבותית לדרכי החינוך בישראל. כל הטיפול נעשה בגישה

נקודת מפגש 22

Made with FlippingBook - Online catalogs