מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

תסמונת התינוק המנוער ד"ר יורם בן יהודה מנהל אקדמי של תכניות הרופאים במכון חרוב, מנהל מלר"ד ילדים ויו"ר הוועדה להגנת הילד, בית החולים האוניברסיטאי בהדסה עין כרם

). למרות הוכחות מדעיות trauma לתופעה, עדיין יש אנשי מקצוע רבים השוללים את האפשרות שניעור גורם פגיעה חמורה בילדים. רוב המומחים בנושא התעללות והזנחת ילדים, רופאי עיניים לילדים ומנתחי מוח בילדים מסכימים שניעור אלים של תינוק אכן עלול לגרום לכל המופעים של התסמונת. יש כמה תאוריות ומודלים המסבירים את מנגנון ההיפגעות ואת התופעות המלוות תסמונת זו. הגישה שהייתה מקובלת זמן רב shaking התמקדה בדפוס החבטה ( ). לפי גישה baby impact syndrome זו, הנזק נגרם לא רק עקב הניעור אלא עקב חבטה בחפץ קשה בסוף הניעור. ברם, במקרים רבים לא נצפתה עדות לחבטה כזאת, לא שברים בגולגולת ולא סימני חבלה חיצוניים. גישה אחרת היא גישת רעידת האדמה, והיא מסבירה את הנזק בתנועות קדימה ואחורה בתדירות גבוהה. ואולם ידוע שנ ָקָר, לדוגמה, מניע את ראשו קדימה ואחורה בתדירות גבוהה מאוד ולמוחו לא נגרם כל נזק. הדעה הרווחת היום היא שאין די בתנועות קדימה ואחורה; האופי המעגלי של התנועה נובע מכך ששרירי הצוואר של התינוקות חלשים יחסית, ולכן תנועת הראש בקשת מעגל והחבטות של המוח הפוגע בעצמות הגולגולת הם הגורמים העיקריים לפתולוגיה של תוך-הגולגולת.

תוך-גולגולתי. גוטקלש היה הראשון , בין תסמונת הנגרמת 1971- שקישר, ב מתנועות חדות של הצוואר (צליפת ) למופע הכולל whip lash שוט - דימומים במוח, דימומים ברשתית ושברים בעצמות הארוכות. ממצאים אלה חוזקו על ידי ג'ון קאפי, והוא טבע את המונח תסמונת התינוק המנוער ). בעקבות השערות קודמות, ( שכוחות הפועלים בזמן ניעור עלולים לגרום לדימום תוך-גולגולתי בשל קריעת כלי דם במוח, הגדיר קאפי מאפיינים קליניים של התסמונת: שטפי דם ברשתית העין, שטפי דם תוך-גולגולתיים והיעדר כל סימן (או סימנים מעטים) לפגיעת ראש חיצונית. עם זאת, ממצאים מאוחרים יותר העלו כי הפגיעה הנגרמת מניעור מלוּוה במקצת המקרים בעדויות להתעללות קודמת, בהן שברים בגולגולת ובגפיים. הממצאים המאפיינים את התסמונת הם אלה: בצקת במוח, פגיעה נרחבת בחומר diffused axonal הלבן של המוח ( ), דימומים תוך-גולגולתיים, injury דימומים ברשתית העין, שברים בצלעות ושברים בקצות העצמות הארוכות. לעִתים קרובות הממצאים התוך-גולגולתיים אינם מלווים בסימני חבלה חיצוניים או בשברים בגולגולת. לעִתים הממצאים התוך-גולגולתיים יהיו היחידים, בלא התופעות האחרות. לכן טבעו האמריקנים את המונח abusive head חבלות ראש אלימות (

תסמונת התינוק המנוער היא ביטוי חמור של התעללות בילדים, בדרך כלל - בתינוקות עד גיל שנתיים. התסמונת מאופיינת בפגיעת מוח הנגרמת עקב ניעור אלים. ניעור התינוק הוא לעִתים קרובות תוצאה של תסכול או מתח שנגרם עקב בכי מתמשך ובשל חוסר היכולת של ההורה להרגיעו. האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים קבעה כי הניעור הגורם לתסמונת הוא כה אלים, עד כי מי שצופה בו יכיר כי הוא מסוכן ועלול לגרום למותו של התינוק. אפידמיולוגיה: חבלות ראש הן הגורם המוביל והשכיח בתמותת תינוקות מתחת לגיל שנה. בארצות הברית מדובר מקרים של מוות מחבלת ראש 5-3 על אלימה לכל מיליון תושבים. ההערכה מנפגעי תסמונת 25%-20%- היא ש התינוק המנוער מתים בעקבותיה. נמצאה שכיחות גבוהה יותר של )70%( גברים בקרב הפוגעים בילדים ושכיחות גבוהה יותר של בנים בקרב ). רוב הילדים נפגעים 52%( הנפגעים בארבעת החודשים הראשונים לחייהם . 1 ) , 2004( תיאר רדיולוג ילדים, ג'ון 1946- ב קאפי, בפעם הראשונה שברים בעצמות הארוכות (עצמות הגפיים), בעלי מופע ייחודי בילדים שסבלו מדימום Carbaugh, S. F. (2004). Preventing 1 shaken baby syndrome. Advances in . Neonatal Care 4 (2), 118-119

נקודת מפגש 24

Made with FlippingBook - Online catalogs