מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

מפגש חוזר מעקב אחר יישום המסקנות של הוועדה הבין-משרדית

דר' שירלי בן שלמה

ילדים נרצחו 42 בשש השנים האחרונות על ידי הוריהם

האחיות מרעננה (בנות ארבע ושש) שנחנקו למוות בידי אימן בחודש הצטרפו לסטטיסטיקה 2010 נובמבר ילדים שנרצחו 42 מעוררת אימה של בשש השנים האחרונות על ידי הוריהם. כל רצח כזה העלה לדיון מחודש את איפה היו הרשויות? השאלה: בניסיון לתת מענה על השאלה הוקמה ועדה בין-משרדית, ועל מסקנותיה שפורסמו בחודש אפריל דיווחנו בגיליון הקודם של "נקודת 2010 מפגש". וזו תמצית המסקנות: חקירת מקרים חמורים של פגיעה בילדים, פגיעה שגרמה למותם או לנזקים בלתי הפיכים, מצביעה, בין השאר, על כשלים בשיתוף פעולה ובהעברת מידע בין שירותים. הוועדה תומכת בגישה הרווחת - שיש צורך בשיפור שיתוף הפעולה בין שירותים לצורך זיהוי, איתור וטיפול בילדים הסובלים מהתעללות ומהזנחה. ההמלצה המרכזית של הוועדה הייתה שיש ליצור מערך בין-משרדי כולל להגנה על ילדים ובני נוער בסיכון ובסכנה. משרד הרווחה והעומד בראשו, השר יצחק הרצוג, הפנימו את המסקנות הקשות וקידמו בחודשים האחרונים הצעת חוק: "חוק קבלה, מסירה ושיתוף במידע על קטין ."2010- או בן משפחתו, התשע"א

כדי להדגיש את התרומה הציבורית של : "קיומו של חוק  המאפשר החוק נכתב ומעודד מסירה והעברת מידע מגביר את המודעות הציבורית ואת מודעות אנשי המקצוע לנושא של ילדים בסכנה ומדגיש את חשיבותו. החוק נותן לגיטימציה לשיתוף, מונע מחסומים חוקיים ומנהליים, תורם ליצירת אתוס ותרבות של אחריות משותפת, ומאפשר לאנשי המקצוע להשקיע מזמנם בקידום השיתוף". נדמה כי התשובה לשאלה מדוע הורים רוצחים את ילדיהם תישאר לעולם בלתי מושגת, אך אם החוק הזה עשוי להיות כלי נוסף בידי מי שאמונים על הטיפול באותם ילדים במניעת הרצח הבא - חשוב שייעשה כל מאמץ וללא עיכובים נוספים, בין חוקתיים ובין אדמיניסטרטיביים וביורוקרטיים, כדי להביא לידי סיום מוצלח של תהליך החקיקה. אין ספק שלחוק תהיה תרומה של ממש בהגנה על שלומם ורווחתם של הילדים ועל רווחתם.

בחוק נוסף - מעבר לחוקים הקיימים : "החוקים זה מכבר בדין הישראלי הקיימים כיום בדין הישראלי בנוגע להעברות מידע (חוק העונשין - חובת הדיווח, חוק העובדים הסוציאליים, חוק זכויות החולה, חוק הפסיכולוגים, חוק הגנת הפרטיות וחוק הנוער שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), מצביעים על קיומם של מחסומים חוקיים המונעים העברת מידע בין אנשי המקצוע השונים. מצב זה מחייב מסגרת חוקית שתאפשר שיתוף במידע בין אנשי המקצוע השונים הבאים במגע עם ילדים בסיכון ובני משפחותיהם. החוקים אינם מכסים מצבים בהם אצל איש המקצוע הבודד, הרואה את הילד או את ההורה ולעתים את שניהם, לא מתעורר חשד לסכנה המחייב דיווח על פי החוק. אולם, פיסות שונות של מידע הנמצאות אצל אנשי מקצוע שונים והצלבתן הן אלה שעשויות להוביל למסקנה כי מדובר ". במצב סכנה או העלול להוביל לסכנה

הצעת החוק, שהפכה בימים אלה לתזכיר, מבהירה מדוע יש צורך

נקודת מפגש 27

Made with FlippingBook - Online catalogs