מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

נושאים על הפרק טלי שלומי, פולה דוד

תכניות מניעה ולהגדלת האחריות של המערכת המקצועית ושל החברה כלפי הילדים. על פי המדיניות שקבעה ממשלת ישראל יוסטו תקציבים מתכניות טיפול לתכניות מניעה. אלו מתבטאות בין היתר בהשקעה רבה יותר בפיתוח תכניות לגיל הרך ובהצגת תכניות מניעה חדשות המשולבות בתכניות הטיפול. "עלות ההתעללות" - נוסף על המשמעות החברתית של תכניות המניעה, יש להן גם משמעות כלכלית. ככל שחושפים התעללות בשלבים מוקדמים יותר ומונעים את התרחשותה, כך רב יותר הסיכוי לצמצום של ממש בעלויות הקשורות בטיפול בתופעה בשלבים מאוחרים יותר. במסגרת המאמץ הלאומי לפיתוח תחום המניעה, מכון חרוב משתלב בפיתוח ידע מחקרי אמפירי ושימושי המשמש את קובעי המדיניות ומבצעיה - ביישום, בהנחלה ובהטמעה של תכניות המכוונות למניעת אלימות כלפי ילדים. כנס שנערך ביוזמת המכון הוא ציון דרך בהשתלבות במאמץ הלאומי בתחום זה. ילדים במאבק גירושין עם הגידול בשיעור הגירושין בחברה המודרנית, אנו עדים לעלייה במספר הילדים המתגוררים אצל הורה אחד. על ילדים אלה נכפה מצב חדש - הם נאלצים לקיים קשר עם אחד ההורים על פי הסדרי הראייה שקובע בית 135,000 המשפט. בישראל יש כיום

מכלל 5.5% - ילדים להורים גרושים הילדים בארץ. סירוב ילדים לקיים קשר עם אחד ההורים - תסמונת הניכור ההורי - היא תופעה קלינית מורכבת המעסיקה את אנשי המקצוע המטפלים בילדים ובמשפחות אלה. תופעה זו מביאה לידי ביטוי את המאבק הלא פתור בין ההורים, כאשר הורה אחד (בדרך כלל ההורה המשמורן) יוצא למאבק נגד ההורה השני, ובתוך כך מערב את הילדים בסכסוך. התוצאה האפשרית במקרים רבים היא פגיעה נפשית בילד וחשיפתו למתחים. מצב זה מעמיד את הילד מול דילמת ה"הישרדות", ולא פעם הוא נאלץ לנקוט עמדה ו"לקחת צד" במאבק מורכב שלא תמיד יש לו פתרון. טיפלו פקידי סעד לסדרי 2009 בשנת מקרים של הסדרי ראייה 4,268- דין ב 12,000- וכתבו כ 68-19 לפי סעיף תסקירים לבתי משפט שעניינם ילדים להורים גרושים. הפגיעה הקשה הנגרמת לילדים עקב המאבק שהם שרויים בו היא הסיבה לגידול במספר הילדים המגיעים למרכזי חירום ולפנימיות טיפוליות. מקרים אלה דורשים פיתוח של שיטות טיפול חדשות והתאמה למציאות שלא הכרנו לפני כמה שנים: הכפשות של הורה, עוינות קשה, דחייה והאשמות שווא מצד הילד ו/או ההורה, האשמות המקשות על הילד לשפוט ולקבל החלטות רציונליות. לנוכח העלייה במספר מקרי הגירושין וחשיפתם האפשרית של הילדים

קיים מכון חרוב 2010 בחודש נובמבר אנשי 800 שלושה כנסים בהשתתפות מקצוע מהמערכות השונות. מטרת ימי העיון - להגביר את המודעות לנושאים שמיקדו את תשומת הלב הציבורית ושדורשים התייחסות מיוחדת של אנשי המקצוע הקשורים לילדים נפגעי התעללות. ימי העיון עסקו בשלושה נושאים: מניעה בשנים האחרונות אנו חשופים לפרסומים רבים באמצעי התקשורת על פגיעה קשה בילדים ואף רצח של ילדים על ידי הוריהם. המקרים המגיעים לתקשורת הם המקרים הקיצוניים ילדים בישראל 30,000- ביותר. יותר מ חיים במצבים המסכנים את בריאותם הפיזית והנפשית. לפגיעה בילדים תוצאות שליליות קצרות טווח וארוכות טווח בשורה ארוכה של תחומי התפתחות: פיזית, קוגניטיבית, חברתית, רגשית ונפשית. מניעה עשויה להפחית את הפגיעה בילדים וכן את תוצאותיה. תכניות מניעה פועלות לאיתור והפחתה של גורמי סיכון ולחיזוק גורמים מגִנים בסביבת הילד ומשפחתו. מאז יישומו של דוח הוועדה לבדיקת מצבם של ילדים ונוער בסיכון ("ועדת שמיד") והקמתה של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, פועלים משרדי הממשלה להפחתת מצבי הסיכון של ילדים. משאבים מיוחדים הוקצו למיפוי ואיתור של ילדים בסיכון, להפעלת

נקודת מפגש 28

Made with FlippingBook - Online catalogs