מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

נפגשים בשטח

"טלטולא" התכנית למניעת תסמונת התינוק המנוער

מיכל קמחי המועצה הלאומית לשלום הילד

הבאים במגע עם משפחות ועם ילדים הופעלה התכנית 2009 בגיל הרך. בשנת במסגרת ניסיונית ביישובי מערב הנגב (שדרות, נתיבות, אופקים, שער הנגב היא הורחבה 2010 ושדות נגב), ובשנת למחוז הדרום כולו. הפרויקט פועל בכמה דרכים. המועצה לשלום הילד הפיקה מגוון חומרי הסברה והפיצה אותם בקרב הורים ואנשי מקצוע: עלוני מידע ובהם מידע על התסמונת, על הסכנות שבטלטול אלים ועל כלים להתמודדות עם מצבי מתח ותסכול בעקבות בכי ממושך; סרט קצר ובו מידע על הנושא; פרסומים קצרים בתקשורת המקומית על הפעלת הפרויקט וכן מאמרים בכתבי עת שונים וברשת האינטרנט. בפרויקט משולב מערך מקיף של הרצאות, בעיקר בקרב אנשי מקצוע ובקרב הורים לילדים בגיל הרך. עד כה נחשפו להרצאות אנשי מקצוע בדרום, ובכלל 2,000- כ זה ביישובים הבדוויים, המוכרים והבלתי-מוכרים, ומאות תושבים קיבלו מידע בנושא. הרצאות ניתנו גם להורים עולים במרכזי הקליטה בבאר שבע, באשקלון ובערד. , במסגרת הרחבת התכנית, 2010 בשנה המועצה לשלום הילד פעלה בעוד דרכים, בראש ובראשונה - קידום

המועצה הלאומית לשלום הילד, בשיתוף עם קרן שוסטרמן, החלה תכנית חדשה 2009 להפעיל בשנת למניעת תסמונת התינוק המנוער ). המטרה Shaken Baby Syndrome ( - למנוע את התופעה ולהגביר את המודעות לסכנות שבטלטול תינוקות. על פי רוב המטפל אינו ער לסכנות הכרוכות בטלטול התינוק. ואולם, בשל השלכותיה הלא-הפיכות של התסמונת לאחר מעשה ונוכח הקושי באיתור התסמונת, הדרך העיקרית להקטנת שכיחותה היא מניעה. עניינה של המניעה - שינוי עמדות והתנהגויות שעלולות להביא הורים ומטפלים לטלטל את התינוק באלימות, בעיקר התנהגות של הורים בתגובה לבכי של תינוקם. תכנית המניעה כוללת הסברה - להגברת המודעות לסכנות הכרוכות בטלטול תינוקות, הדרכה - על דפוסי בכי של תינוקות ומתן כלים להתמודדות עם הבכי. אוכלוסיית היעד של התכנית היא הורים לתינוקות ופעוטות (עד גיל שנתיים), מטפלות במעונות ובמשפחתונים, רכזות לגיל הרך, אחיות בריאות הציבור, רופאי ילדים ומשפחה בקהילה, רופאים ואחיות בבתי חולים, עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע אחרים

ההסברה בבתי החולים: הצוותים הסיעודיים הדריכו הורים צעירים לאחר הלידה, בשעה שהם יוצאים עם התינוק לביתם. במסגרת התכנית הופק גם סרטון קצר והוא ישודר בערוצי הטלוויזיה המרכזיים. התכנית לוותה במחקר הערכה שמטרתו לבחון אם ההתערבות למניעה אכן משנה את העמדות ביחס לבכי של תינוקות ומשפרת את המודעות ואת רמת הידע על ההשלכות של טלטול אלים של תינוקות. ממצאי המחקר בשנה הראשונה לימדו כי החשיפה להסברה שיפרה את הידע של אנשי המקצוע על בכי של תינוקות ועל הסכנות שבטלטול אלים של תינוקות. 64% לדוגמה: לפני ההתערבות סברו מאנשי המקצוע כי טלטול עשוי לגרום נזק מוחי, ולאחר ההתערבות עלה . החשיפה שינתה את 94%- השיעור ל עמדותיהם של אנשי המקצוע כלפי בכי של תינוקות ואת פרשנותם.

02-6790606 פקס 02-6780606 : , ירושלים, טלפון 38 למידע נוסף: המועצה לשלום הילד, רחוב פייר קניג www . children . org . il ncc@children . org . il http://www.children.org.il/pro_articles_list.asp?ProjectID=42 לקריאה מורחבת:

נקודת מפגש 36

Made with FlippingBook - Online catalogs