מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, מכון חרוב , במטרה לפתח מחקר, ידע 2007 הוקם בשנת ותוכניות למידה מתקדמות בתחום של ילדים אשר עברו התעללות והזנחה במשפחותיהם. המכון שומר על סטנדרטים גבוהים של איכות ומצוינות במטרה לשכלל את המענים העומדים לרשות הקהילה המקצועית המופקדת על רווחתם של הילדים נפגעי התעללות והזנחה.

ניתן לקבל החוברת "חברה ורווחה" בפניה למכון ל...?????????

ניתן לקבל את החוברת "חברה ורווחה" ולהצטרף לרשימת התפוצה של העיתון liatb@haruv . org . il בפנייה למכון

w w w . h a r u v . o r g . i l

מערכת כתב העת מעוניינת לצרף לשורותיה כותבים נוספים. אם יש לכם יכולת ותשוקה לעסוק בכתיבה עיתונאית-מקצועית, אתם מוזמנים להציע מועמדותכם באמצעות הדואר האלקטרוני הערה: כל הכתוב בלשון זכר או בלשון נקבה מכוון לשני המינים כאחד. nomig@haruv . org . il בכתובת

נקודת מפגש 37

Made with FlippingBook - Online catalogs