מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 21 - מרץ 2021

מניעת פגיעות מיניות בקרב מתבגרים ומתבגרות וקידום מיניות בריאה ? 1 מה למדנו מהספרות העולמית

iStock

3 , 2 אביטל קאי-צדוק

בהיר לגמרי היא ההבנה שאנו, העובדות הסוציאליות, איננו 4. פועלות מספיק בתחום המניעה במהלך כתיבת הדוקטורט נחשפתי ברשת לפועלה של ארין ,35 ) בארצות הברית. ארין מרין, היום בת Erin Merryn( מרין עברה פגיעה מינית בילדותה. בבגרותה, היא תהתה מדוע בבית הספר לא קיבלה כל חינוך מונע בהקשר זה. אנחנו שולחים את ילדינו לבית הספר והם עוברים בו אין-ספור תרגולים – תרגול למקרה של רעידת אדמה, תרגול למקרה של שרֵפה, תרגול ירידה למקלטים ועוד תרגולים שונים ומשונים. ואולם כמה מאיתנו עברו תרגול למקרה של פגיעה מינית? אפשר להמר ולומר שמעטים מאוד, אם בכלל. ברור לכולנו שהסיבה אינה קשורה בסטטיסטיקה אלא בערכי החברה. סטטיסטית, סיכוייהם של ילדים וילדות להיפגע מינית גדולים במידה ניכרת מסיכוייהם להיפגע מרעידת אדמה. אם כן, מדוע אין הכנה מתאימה? בארצות הברית הצליחה ארין מרין להוביל לחקיקת חוק שלפיו בתי ספר ציבוריים נדרשים ללמד

במהלך השנים שבהן נכתבה עבודת הדוקטורט שלי על פגיעה מינית בילדות, היו סוגיות רבות שהתבהרו לאורך הדרך. אם אודה על האמת, כתבתי תחילה 'אסימונים רבים שנפלו', אבל אני חוששת שרבים מקהל היעד כבר אינם מכירים אסימונים, כחפץ או כמשל... בשל אופייה המורכב של הפגיעה המינית, היו לא מעט היבטים שהתערפלו והפכו פחות ופחות מובנים. מה שבכל זאת היה

). קידום 2019( ' המאמר מבוסס על סקירת ספרות שנכתבה במימון משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. לסקירה המלאה ראו קאי-צדוק, א 1 בריאות מינית ומניעת פגיעות מיניות בקרב מתבגרים/ות וצעירים/ות – סקירת ספרות. ירושלים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ד"ר אביטל קאי-צדוק היא עובדת סוציאלית, מנהלת שלוחת מכון חרוב ארה"ב וחברת סגל במחלקה לעבודה סוציאלית במרכז האקדמי רופין. 2 הכותבת מבקשת להודות לטל דיין ולד"ר אדוה ברקוביץ-רומנו, אשר במסגרת עבודתן בג'וינט-אשלים בהקשר של התוכנית הבין-משרדית "מיניות 3 במרחב בטוח" היו שותפות לחשיבה, לתכנון ולביצוע של סקירה זו.

נקודת מפגש I 16

Made with FlippingBook flipbook maker