מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 23 - יולי 2022

ארגון מודע טראומה וקשר עקרונות מנחים ליצירת בסיס בטוח למטופלים ולמטפלים

iStock

1 סיגל קני-פז

טובה יותר, יכולה לעיתים לחשוף אותם ל"תשישות החמלה". תשישות החמלה היא מושג המתאר התנהגויות ורגשות לא קלים עקב הלחץ והמתח הנלווים לעבודה עם אנשים שחוו טראומה, והיא קשורה לתגובה האמפתית של המטפל. המאמר הנוכחי יתמקד בארגונים ובמסגרות הפוגשים באנשים שחוו וחווים משברים ואירועים טראומטיים אשר בעקבותיהם הם מתמודדים עם קשיים רגשיים ונפשיים. העקרונות שיוצגו רלוונטיים לעובדי הארגון העוסקים באופן ישיר בטיפול: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ואנשי פרופסיות טיפוליות אחרות, אך גם למדריכים, הורי בית, מתנדבים ומזכירות. העקרונות יכולים לשמש גם עובדים בארגונים שאינם עוסקים בטיפול הרגשי אך מלווים את מי שנפגעו, ובהם שופטים, פרקליטים, ולמעשה כל מי שבמסגרת הארגון שהוא פועל בו נחשף לסיפורי חיים קשים. המאמר יעסוק בדרכים להפיכתה של סביבת העבודה בארגון המטפל באנשים שחוו חוויות טראומטיות לכזאת המותאמת למטופלים ובה בעת תומכת בעובדים.

המפגש המקצועי של מי שעוסקים בטיפול באנשים שעברו חוויות קשות וטראומטיות טומן בחובו, לצד תחושות סיפוק ומימוש עצמי, גם תחושות קשות של לחץ, אכזבה ותסכול. המורכבות של קידום הרווחה הנפשית של המטופלים – ההתמודדות עם רגשות קשים ואירועים טראומטיים שעברו והשאיפה לעזור למטופלים להשתקם – יכולה לגבות מחיר נפשי קשה מהמטפלים. השאיפה האלטרואיסטית של מטפלים, לשפר את חייהם של מטופליהם ובכך גם לקדם חברה

מאמר זה מבוסס על הרצאה שניתנה במסגרת ההרצאה השנתית של מכון חרוב לזכרה של פרופ' פטרישיה ון הורן. 1 ד"ר קני־פז היא עובדת סוציאלית, עמיתת הוראה בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, סגנית ראש מינהל הרווחה ומנהלת המרכז 2 לטיפול בילדים שחוו טראומה בגיל הרך. CPP לשלום המשפחה בנתניה, מטפלת ומדריכה בשיטת

נקודת מפגש I 22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker